Varhennettu vanhuuseläke

Varhennettu vanhuuseläke on mahdollista saada 62 vuoden iässä. Silloin voit itse päättää, jos haluat ottaa vanhuuseläkkeen varhennettuna Kelasta.

Käytännössä sen voi saada vuonna 1951 ja sitä ennen syntyneet aikaisintaan 62 vuoden iässä. Vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneet voivat saada varhennetun eläkkeen aikaisintaan, kun he ovat 63 vuoden iässä.

Koska vanhuuseläke alkaa normaalisti vasta 65 vuoden iässä, on varhennettu eläke sitä pienempi. Itseasiassa sitä pienennetään 0,4 prosenttia joka kuukaudelta, jolta eläkettä varhennetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 62 vuotiaana eläkettä hakeva saa 14,4 prosenttia vähemmän kuin saisi 65 vuotiaana. Täytyy myös ottaa huomioon, että eläke ei nouse edes, kun täytät 65 vuotta.

Varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei voi myöskään saada asumistukea ennen kuin on täyttänyt 65 vuotta.

Nämä tekijät voivat tehdä eläkkeen ottamisesta taloudellisesti riskialtista. Sen takia kannattaa laskea tarkasti paljonko eläke olisi. Sitä varten kannattaa pyytää työeläkeyhtiöstä laskelma työeläkkeen määräst. Sitten Kela voi laskea kuinka paljon tulisit saamaan kansaneläkettä, jos voit sitä ylipäätänsä saada.

Kannattaa myös huomioida, että varhennettua vanhuuseläkettä ei normaalisti voida muuttaa enää toiseksi eläkkeeksi.

Mikäli haluat varhentaa myös työeläkkeesi kansaneläkkeen lisäksi, määräytyy kansaneläkkeesi sen työeläkkeen perusteella, minkä olisit saanut normaalisssa vanhuuseläkettä. Käytännössä tämän tarkoittaa sitä, että saa merkittävästi vähemmän kansaneläkettä.

Leave A Response