Varhennettu työeläke

Termi varhennettu työeläke tarkoittaa aikaisemmin työelämästä pois siirtymistä vanhuuseläkkeelle. Kuitenkin varhennettua työeläkettä voivat käyttää ainoastaan ennen vuotta 1952 syntyneet henkilöt ja varhennetulle eläkkeelle voi jäädä täytettyään 62 vuotta. Vuoden 1952 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi jäädä varhennetulle eläkkeelle.

Kuitenkin varhennettu työeläke on voimassa myös silloin ennen vuotta 1960 syntyneillä, kun henkilökohtainen vanhuuseläkeikä on 63-65 ikävuosien välillä. Tämä on kuitenkin voimassa vain henkilöillä joiden palvelussuhde on ollut voimassa kunta-alalla, valtiolla tai evankelis-luterilaisessa kirkossa 31.12.1992 tai Kelan toimisuhteessa 1.3.1993 ja palvelussuhde jatkuu siitä eläkeikään saakka.

Varhennetulle eläkkeelle siirtyminen pienentää eläkkeen määrää. Ennen vuotta 1952 syntyneillä se pienenee 0,4% jokaista varhennettua kuukautta kohti ja poikkeustapauksissa 0,6% jokaista varhennettua kuukautta kohti. Varhennusikää aletaan laskea 63 vuoden iästä ja käytännössä se tarkoittaa että varhennettu eläke on siis aina pienempi kuin 65 vuoden iässä alkanut eläke. Kun lasketaan 0,4%:lla se on noin 14,4% pienempi kuin mitä se olisi 65 vuoden iässä. Eläkeikä ei nouse enää 65 vuoden iän täyttymisen jälkeen. Vaikka henkilö olisikin varhennetulla eläkkeellä, ei Kela maksa eläkkeensaajan asumistukea ennen kuin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Suositellaan siis että selvitetään etukäteen minkä suuruinen varhennettu eläke tulisi olemaan. Omalta työeläkelaitokselta voi pyytää laskelman oman työeläkkeensä määrästä ja tämän jälkeen Kela voi laskea tuleeko henkilölle kansaneläkettä. Mikäli varhennettu työeläke on myönnetty, tätä ei yleensä ole mahdollista enää muuttaa muuksi eläkkeeksi.

Kun siirrytään varhennetulle eläkkeelle, henkilö varhentaa sekä työ- että kansaneläkkeen. Kansaneläke määräytyy sellaisten työeläkkeiden perusteella, jotka olisi saatu normaalisti vanhuuseläkeiässä. Käytännössä tämä tarkoittaa pienemmän kansaneläkkeen saamista.

Varhennettu työeläke ei tule olemaan yhtä suuri kuin 65 -vuotiaana eläkkeelle jäätäessä eläke olisi. Se ei myöskään edellytä saamaan aikaistettua eläkkeensaajan asumistukea, vaan Kela aloittaa sen maksamisen vasta 65 vuoden iässä. Varhennettu eläke on mahdollisuus ennen vuotta 1952 syntyneille henkilöille. Tässä on kuitenkin yksi poikkeus ja se on ennen vuotta 1960 syntyneet henkilöt joiden palvelussuhde on ollut voimassa kunta-alalla, valtiolla tai evankelis-luterilaisessa kirkossa 31.12.1992 tai Kelan toimisuhteessa 1.3.1993 ja palvelussuhde jatkuu siitä eläkeikään saakka.

Leave A Response