Varhennettu eläke

Varhennettu eläke termiä käytetään kun kyseessä on ennen 1952 vuotta syntynyt henkilö. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä täytettyään 62 vuotta. Vuoden 1952 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Tämän jälkeen syntyneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisintaan täytettyään 63 vuotta.

Varhennettu vanhuuseläke on pysyvästi pienempi kuin esimerkiksi 65 vuoden iässä alkanut vanhuuseläke. Vanhuuseläke vähenee 0,4%:lla jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkettä on varhennettu.

On olemassa myös poikkeus. Varhennettu eläkeikä on voimassa myös ennen 1960 vuotta syntyneillä, mikäli henkilökohtainen vanhuuseläkeikä on 63-65 ikävuosien välillä. Tämä on kuitenkin voimassa vain henkilöillä joiden palvelussuhde on ollut voimassa kunta-alalla, valtiolla tai evankelis-luterilaisessa kirkossa 31.12.1992 tai Kelan toimisuhteessa 1.3.1993 ja palvelussuhde jatkuu siitä eläkeikään saakka. Tässä tapauksessa jokainen varhennettu kuukausi vähentää eläkettä 0,6% ja varhennusaika lasketaan 63 vuoden iästä.

Varhennettu eläke on siis aina pienempi kuin 65 vuoden iässä alkanut eläke. Se on noin 14,4% pienempi kuin mitä se olisi 65 vuoden iässä. Eläke ei nouse 65 vuoden iän täyttymisen jälkeen. Vaikka henkilö olisikin varhennetulla eläkkeellä, Kela ei maksa eläkkeensaajan asumistukea ennen kuin henkilö on täyttänyt 65 vuotta.

Onkin siis suotavaa selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu eläke tulisi olemaan. Tätä varten voi pyytää omasta työeläkelaitoksesta laskelman työeläkkeen määrästä. Tämän jälkeen Kela voi laskea, tuleeko henkilölle kansaneläkettä. Myönnettyä varhennettua eläkettä ei yleensä voi myöhemmin muuttaa muuksi eläkkeeksi.

Jos henkilö varhentaa sekä työeläkkeen että kansaneläkkeen, kansaneläke määräytyy sellaisten työeläkkeiden perusteella, jotka olisi saatu normaalisti vanhuuseläkeiässä. Käytännössä tämä tarkoittaa pienemmän kansaneläkkeen saamista.

Varhennettu eläke on siis aina pienempi kuin mitä eläke olisi jos eläkkeelle jäädään vasta 65 vuoden iässä. Varhennettu eläke ei ole mahdollinen muille kuin ennen vuotta 1952 syntyneille henkilöille. Tässä on kuitenkin yksi poikkeus ja se on ennen vuotta 1960 syntyneet henkilöt joiden palvelussuhde on ollut voimassa kunta-alalla, valtiolla tai evankelis-luterilaisessa kirkossa 31.12.1992 tai Kelan toimisuhteessa 1.3.1993 ja palvelussuhde jatkuu siitä eläkeikään saakka.

Leave A Response