Vanhuuseläke

Oletko lähestymässä eläkeikää? Tämä kirjoitus on katsaus vanhuuseläkkeeseen eli kansaneläkkeeseen, mikä on jokaisen suomalaisen oikeus.

Mikä on vanhuuseläke

Vanhuuseläke on kansaneläkelain mukainen eläke. Sen ikäraja on 65 vuotta. Jokainen suomalainen on oikeutettu saamaan sitä, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Tärkein ehdoista on tietysti ikäraja eli 65 vuotta. Siihen on olemassa muutamia poikkeuksia, kuten jos olet työtyön.  Toinen ehto on, että asut tai olet asunut Suomessa vähintään kolmen vuoden asumisajan. Kolmas ehto on, että muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle seuraavien tulorajojen. Tuloraja, jolloin ei saa eläkettä yksin asuvalla on 1 302,30 euroa tai parisuhteessa elävällä 1 159,88 euroa.

Kela siis myöntää vanhuuseläkkeen, kun täytät 65 vuotta. Saat eläkkeen heti seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä pitää kuitenkin hakea. Voit hakea sitä myös takautuvasti, jopa kuusi kuukautta takaperin.

Jos saat työttömyys – tai työkyvyttömyyseläkettä niin Kela muuttaa sen ilman erillistä hakemista vanhuuseläkkeeksi, kun täytät tarpeelliset 65 vuotta. Silloin kannattaa tarkistaa eläkkeen määrä, sillä se voi muutta, jos saat jotain toista uutta eläkettä tai työeläkkeeseesi tulee muutoksia.

Voit itse päättää, haluatko ottaa vanhuuseläkkeen varhennettuna. Se voi alkaa aikaisintaan 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Varhennettu vanhuuseläke on pysyvästi pienempi kuin normaali vanhuuseläke.

Jos saat työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä, voit hakea vanhuuseläkettä 62-vuotiaana. Silloin siihen ei tehdä varhennusvähennystä.

Työnteko vanhuuseläkkeellä

Oletko kiinnostunut tekemään töitä eläkkeellä? Hienoa! Vanhuuseläkkeellä voit tehdä vapaasti töitä ilman, että eläkkeesi pienenisi. Lisäksi uudesta työn tekemisestä kertyy työeläkettä.

Tuet ja korotukset vanhuuseläkkeellä

Vanhuuseläkkeellä voi saada erilaisia korotuksia ja tukia. Merkittävimmät ovat lapsikorotus, hoitotuki sekä asumistuki.

Lykkäyskorotus

Jos haluat niin voit lykätä eläkkeen alkamista. Normaalisti kun eläke alkaisi, kun täytät 65 vuotta, voit ilmoittaa, että haluat lykätä sitä. Siinä tapauksessa eläkettäsi korotetaan jokainen kuukausi 0,6 prosenttia kun eläkkeen alkaminen lykkääntyy. Tällä korotuksella ei ole myöskään ylärajaa.

Muista, että korotus tapahtuu vain niinä kuukausina kuin sinulla on oikeus saada kansaneläkettä. Jos esimerkiksi asut pidempään ulkomailla niin menetät tämän oikeuden.

Vanhuuseläkkeen määrä

Eläkkeen täysi määrä on 630,02 euroa kuukaudessa, kun asut yksin. Jos olet parisuhteessa niin määrä on silloin 558,83 euroa kuukaudessa. Jos olet varhennetulla vanhuuseläkkeellä niin määrä on silloin pienempi. Eläke pienenee silloin 0,4% jokaiselta varhennetulta kuukaudelta.

Täyttä vanhuuseläkettä saat vain silloin, kun et saa juuri lainkaaan muita eläkkeitä, kuten työeläkettä. Käytännössä niiden yhteismäärä voi olla enintään vain 55,62 euroa kuukaudessa. Mitä enemmän sinulla on työeläkettä tai muita eläkkeitä, sitä enemmän kansaneläke pienenee.

Vanhuuseläkkeen menettää täysin, jos ylittää tietyn tulorajan. Tuloraja, jolloin ei saa eläkettä yksin asuvalla on 1 302,30 euroa tai parisuhteessa elävällä 1 159,88 euroa.

Jos kansaneläkkeen määräksi jää vähemmän kuin 6,69 euroa kuukaudessa, sitä ei makseta.

Vanhuuseläkkeen lisäksi voi saada myös korotuksia, tukia ja lisiä, joista oli lyhyesti maininta aikaisemmin. Voit lukea lisää niistä myös täältä.

Muista, että kansaneläke on veronalaista tuloa.

Vanhuuseläke ja ulkomailla asuminen

Ulkomailla asuminen voi pienetää vanhuuseläkettä. Mikäli olet asunut Suomessa 16 vuoden iästä vähemmän kuin 80 prosenttia siihen asti, kun eläke alkaa. Silloin kannattaa selvittää mikä tämän vaikutus on eläkkeeseesi.

Leave A Response