Ulkomaille muutto eläkkeellä

Monilla eläkkeelle siirtyvillä on unelma lähteä ulkomaille pidemmäksii aikaa tai jopa pysyvästi. Miellyttävimpinä kohteina ovat tietysti eteläiset aurinkorannat ja golf-kentät. Tämä on tietysti hyvin ansaittu pitkän työuran jälkeen. Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa muuttaa ulkoimaille eläkkeellä?

Selvitimme ja kokosimme asioita, joita sinun tulisi tietää tästä aiheesta, jos olet harkitsemassa muuttoa eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Ulkomaille muuton periaatteita

Eläkeläisenä sinua koskee samat periaatteet kuin muitakin ulkomaille muuttavia, muutit sitten tilapäisesti tai vaikituisesti. Kelan etuuksiin tämä vaikuttaa olennaisesti, sillä yli vuoden ulkomailla asuvat eläkkeellä olevat eivät ole oikeutettuja saamaan Kelan etuuksia. Mikäli asut tilapäisesti, alle vuoden ajan, niin mitään ongelmaa ei ole. Muistathan, että muutosta täytyy aina tehdä ilmoitus Kelaan.

Miten sitten, jos asut yli puolet vuodesta ulkomailla ja loppuajan vuodesta Suomessa? Yleensä tässä tapauksessa eläkeläisillä ei ole oikeutta suomalaiseen sosiaaliturvaan. Mutta nämä tapaukset ovat aina harkinnanvaraisia asioita. Silloin tutkitaan millaiset siteet sinulla on Suomeen ja etuuksista päätetään puolesta tai vastaan sen mukaan kumpaan maahan siteesi osoittuvat vahvemmiksi. Asiaan vaikuttavat tekijät ovat:

  • Perhesiteet
  • Asuttu aika Suomessa ja ulkomailla
  • Asumisolosuhteet
  • toistuva oleskelu Suomessa sekä
  • eläkkeen maksumaa.

Itse eläkettä voidaan kuitenkin maksaa sinulle Suomesta, vaikka et kuuluisi muun sosiaaliturvan piiriin enää Suomessa.

Eläkeläisenä EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Saat Kelan tarjoamat etuudet, jos asut EU- tai ETa – maassa tai Sveitsissä, mikäli asut alle vuoden ajan. Saat myös etuudet, vaikka asuisit ulkomailla yli puolet vuodesta, mutta sinulle ylläolevan kappaleen mukaiset kiinteät siteet Suomeen.

Mikäli asut yli vuoden ajan ulkomailla, menetät mahdollisuutesi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tämän takia on tärkeää selvittää maakohtaisesti, että onko sinulla mahdollista saada sosiaaliturvaa sieltä. Se riippuu aina kyseisen maan lainsäädännöstä.

Ilmankin sosiaaliturvaa sinulla on tietyillä ehdoilla mahdollisuus saada sairaanhoitoa Suomen kustannuksella. Silloin sinun täytyy Suomesta lakisääteistä eläkettä. Et voi myöskään saada eläkettä samaan aikaan asuinmaastasi.

Eläkkeen saaminen 

Vaikka olisit saanut eläkettä jostain muusta EU – tai Eta-maasta työuran aikana, saat eläkkeesi kuitenkin siitä maasta, missä vietät eläkepäiväsi. Eläkettä pitää hakea eläketurvasta vastaavalta viranomaiselta siinä maassa. Eläkkeet verotetaan normaalisti asuinmaassa eli Suomestakin saatu eläke verotetaan siinä maassa, missä asut.

Eläkkeestä peritetään sairasvakuutuksen mukaiset sairaanhoitomaksut, jos Suomi vastaa sairaanhoitokustannuksistasi.

Tilapäisesti ulkomaille muuttavien eläkeläisten sairaanhoito

Mikäli asut ulkomailla vain tilapäisesti, on sinulla vielä käytössäsi Kela-kortti, jolla saat julkisen terveydenhuollon palvelut Suomessa käyttöösi kuntalaisen normaaleilla asiakasmaksuilla. Tarpeellista terveydenhoitoa saat ulkomailla Kelan tarjoamalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Vakituisesti ulkomailla asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Jos muutat vakituisesti toiseen EU- tai Eta – maahan tai Sveitsiin, menetät yleensä sairasvakuutuksesi Suomeen. Käytännössä siis menetät Kela-kortin. Silti, jos saat eläkkeesi Suomesta, voit saada sairaanhoidon toisessa maassa Suomen kustannuksella, vaikka et saisikaan sitä enää Suomessa.

Eläkkeensaaja, jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa, on velvollinen maksamaan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun Suomeen. Maksun toimeenpanee verohallinto. 

Eläkeläisenä sosiaaliturvasopimusmaissa

Muiden sosiaaliturvasopimusmaiden (ei koske Pohjoismaita) osalta ratkaisevaa on muuton tilapäisyys tai vakinaisuus. Jos muutat sosiaaliturvasopimusmaahan yli vuodeksi, et voi enää kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin muiden kuin sopimuksen kattamien etuuksien osalta. Selvitä tällöin oikeutesi uuden asuinmaasi sosiaaliturvaan paikallisesta sosiaaliturvalaitoksesta.

USA:n, Kanadan, Chilen ja Israelin sosiaaliturvasopimukset koskevat kansan- ja perhe-eläkkeitä. Australian sosiaaliturvasopimus koskee vanhuuseläkettä. Sinulle voidaan maksaa näitä etuuksia Suomesta, vaikka muuttaisit sopimusmaahan yli vuodeksi. Lisäksi Chilen sopimus oikeuttaa sopimusmaiden eläkeläiset sairaanhoitoon sopimusvaltioissa.

Chilen sosiaaliturvasopimuksen nojalla henkilö, joka saa eläkettä Suomesta tai Chilestä ja asuu toisen sopimusvaltion alueella, on oikeutettu sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin asuinvaltion lainsäädännön piiriin kuuluvat eläkeläiset. Chilessä asuvan eläkkeensaajan terveydenhuoltomaksuun vaikuttavat myös ulkomailta maksettavat eläkkeet. Terveydenhuoltomaksun määräämistä varten Kelan Ulkomaan yksikkö antaa eläkkeensaajalle pyynnöstä todistuksen (lomake FI/CL 5) Suomesta myönnetyistä eläkkeistä.

Eläkeläisenä muissa maissa
Jos matkustat tai muutat muihin kuin EU- tai Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin, ratkaistaan sosiaaliturvasi yksinomaan ulkomaille muuton keston perusteella. Jos muutat ulkomaille enintään vuodeksi, sinut voidaan pitää tilapäisen ulkomailla oleskelun ajan Suomen sosiaaliturvan ja Kelan etuuksien piirissä. Jos muutat Suomesta tarkoituksenasi oleskella ulkomailla yli vuoden ajan, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan muuttopäivään.

Leave A Response