Työttömyyseläke

Työttömyyseläkettä voi saada vain jos on ennen vuotta 1950 syntynyt pitkäaikaistyötön. Tämän eläkkeen avulla on tarkoitus taata ikääntyneen työttömän toimeentulo ennen vanhuuseläkettä. Työttämyyseläkettä ei enää myönnetä työeläkkeenä ja tämän johtuu siitä, että ennen 1950 vyotta syntyneen työttömyseläkkeen ehdot täyttävä henkilö saa vanhuuseläkkeen, ilman varhennusvähennystä, 63-vuotiaana.

Kela voi myöntää työttömyyseläkkeen itkäaikaistyöttämälle, joka on syntynyt ennen vuotta 1950.

Voit saada työttömyyseläkkeen jos

  • olet 63-64-vuotias
  • Olet ollut töissä minimissään viisi vuotta viimeisen 15 vuoden aikana
  • Olet saanut todistuksen työttömyydestä työvoimaviranomaisilta
  • Olet saanut työttömyyskassalta tai Kelalta todistuksen työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismäärästä tai enimmäismäärän täyttymisen jälkeen maksetuista lisäpäivistä.

Kela myöntää sinulle työttömyyseläkkeen vain jos asut tai olet asunut Suomessa ja täytät lain edellyttämän kolmen vuoden asumisajan. Myös muiden saamiesi korvausten on jäätävä alle tulorajan, joka on bruttona 733,80 euroa kuukaudessa.

Et saa työttömyyseläkettä jos

  • Saat vanhuuseläkettä (Tosin alle 65-vuotiaana alkanut työ- tai virkaeläkelakien mukainen vanhuuseläke ei estä sinulta työttömyyseläkkeen saamista Kelalta)
  • Saat varhennettua vanhuuseläkettä, sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa muuta korvausta
  • Saat työkyvyttömyyseläkettä (osatyökyvyttömyyseläke ei estä työttömyyseläkkeen saamista, jos hakija jää työttömäksi osa-aikatyöstä)
  • Saat jotain muuta vastaavaa eläkettä tai korvausta ulkomailta.

Jos saat sinulle myönnetään ja alat saamaan työttömyyseläkettä, et voi saada enää työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa. Työttömyyseläkkeen päälle on mahdollista saada Kelasta lapsikorotusta ja asumistukea, mutta et eläkettä saavan hoitotukea.

Leave A Response