Työttömänä eläkkeelle

Oletko työtön ja eläkeikä alkaa häämöttämään? Työtön voi päästä eläkkeelle tietyin ehdoin.

Siltä ajalta, kun olet työtön, Kela maksaa sinulle perusturvaa ja työttömyyskassat ansioturvan. Mikäli olet työtön työnhakija niin voit saada myös työmarkkinatukea, kunnes voit päästä vanhuuseläkkeelle. tosin ansio – tai peruspäivärahaa maksetaan yleensä vain 500 päivän ajan. Tietyillä ehdoilla on mahdollista saada päivärahaa yli tuon 500 päivän ajan, aina siihen kunnes pääset eläkkeelle.

Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, ketkä jäävät työttömyyseläkkeen ulkopuolelle. Heidän toimeentulonsa on turvattu työttömyysturvan avulla.

Jos saat työttömyyspäivärahaa 62-vuotiaana niin voit hakea vanhuuseläkettä. Tämä tosin koskee vain henkilöitä, ketkä ovat saaneet päivärahaa ns. lisäpäiviltä. Jos täytät työssäoloehdot eli olet ollut vähintään 5 vuotta töissä viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada päivärahakauteen lisäpäiviä ja päästä niiden avulla eläkkeelle. Tämä koskee vain palkansaajia, ei yrittäjiä.

Lisäpäivistä lisää tietoa kirjoituksen lopussa.

Vanhuuseläke

Pitkäaikaistyötön voi päästä vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Mikäli olet ollut pidemmän aikaa työtön ja saanut työttömyyspäivärahaa Kelasta tai työttömyyskassasta ns. lisäpäiviltä, voit saada vanhuuseläkkeen 62 vuoden ikäisenä.

Vanhuuseläkkeenä voidaan maksaa työeläkettä ja kansaneläkettä. Silloin eläkkeisiin ei tehdä varhennusvähennyksiä. Mikäli olet työmarkkinatuen saaja, evt voi saada vanhuuseläkettä vielä tuolloin.

Vanhuuseläkkeellä on tietyt ehdot, jotka hakijan täytyy täyttää. Tässä vaaditut ehdot:

 • Olet syntynyt 1950 tai sen jälkeen
 • Olet täyttänyt 62 vuotta
 • Olet saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä ennen eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Valitettavasti jos olet yrittäjät, joudut unohtamaan tämän, koska et voi saada työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä.

Sinulla on valintaoikeus eläkkeen ja työttömyyspäivärahan välillä

Mikäli vielä mietit haluatko eläkettä vai työttömyyspäivärahaa niin muista, että voit itse tehdä päätöksen asian suhteen. Voit päättää hakea vanhuuseläkettä 62-vuotiaana tai voit odottaa kunnes täytät 65 vuotta. Jos päätät odottaa, sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kuukauden loppuun, jona täytä 65 vuotta.

Työttömyyseläke ennen 65 vuoden ikää

Työttömyyseläke on katoava eläketyyppi. Työttömyyseläkkeen tarkoitus on turvata pikäaikaistyöttömän ikäihmisen toimeentulo ennen vanhuuseläkeikää. Sen voi saada vain, jos olet syntynyt ennen vuotta 1950 ja olet pitkäaikaistyötön.

Työeläkettä ei myönnetä työttömyyseläkkeenä, sillä ennen vuotta 1950 syntynyt saa vanhuuseläkkeen jo 63-vuotiaana ilman varhennusvähennyksiä. Kelalta on kuitenkin mahdollista saada työttömyyseläke ennen vuotta 1950 syntyneenä ja alle 65-vuotiaana pitkäaikaistyöttömänä.

Kelan määräämät ehdot työttömyyseläkkeen saamiseksi ovat:

 • Sinä olet 63-64- vuotias
 • Sinä olet ollut töissä viimeisen 15 vuoden aikana vähintään 5 vuotta
 • Olet saanut työttömyydestäsi todistuksen työvoimaviranomaisilta
 • Olet saanut Kelalta tai työttömyyskassalta todistuksen työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismäärästä tai enimmäismäärän täyttymisen jälkeen maksetuista lisäpäivistä
 • Sinä olet asunut tai asut Suomessa ja täytä laissa edelletetyn kolmen vuoden asumisajan.
 • Kaikki muut eläkkeet ja korvaukset jäävät alle tulorajan (yksin asuvalle 1 302,30 ja parisuhteessa 1 159,88)

Milloin työttömyyseläkettä ei makseta

Työttömyyseläkettä ei makseta silloin, kun saat jotakin seuraavista:

 • Sinä saat vanhuuseläkettä
 • Sinä saat varhennettua vanhuuseläkettä
 • Saat työkyvyttömyyseläkettä. (Tosin osatyökyvyttömyyseläke ei estä työttömyyseläkkeen saamista, jos hakija jää työttömäksi osa-aikatyöstä)
 • Saat sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
 • Saat täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa muuta korvausta
 • Saat jotakin vastaavaa eläkettä tai korvausta ulkomailta.

Toiseen suuntaan työttömyyseläke toimii niin ,että kun saat työttömyyseläkettä, et voi saada työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Voit saada työttömyyseläkkeen lisäksi Kelasta myös lapsikorotusta ja asumistukea, mutta et hoitotukea, jota myönnetään eläkettä saaville.

Työn tekeminen työttömyyseläkkeellä

Voit tehdä töitä myös eläkkeellä ollessasi. Silloin työtulot tai yrittäjätulot vaikuttavat työttömyyseläkkeen maksamiseen sekä tukiin ja eläkkeiden verotukseen.

Eläkkeellä ollessasi työn määrä jää hyvin vähäiseksi. Sillä jos ansaitset enemmän kuin 694,83 euroa kuukaudessa keskeyttää Kela eläkkeen maksamisen. Kela voi keskeyttää eläkkeen maksun myös, jos kieltäydyt ottamasta vastaan työvoimaviranomaisten sinulle osoittamaa työtä, minkä kesto olisi vähintään kuukauden.

Mitä lisäpäivät tarkoittavat

Lisäpäivät ovat päivärahakauden lisäpäiviä, joiden avulla on mahdollista päästä eläkkeelle. Jos täytät työssäoloehdot, voit saada lisäpäivät. Valitettavasti yrittäjät eivät voi saada lisäpäiviä. Ne koskevat vain palkansaajia.

Lisäpäivät vuosina 1950-1954 syntyneille

Mikäli olet synynyt vuosien 1950 ja 1954 välillä, on sinulla oikeus lisäpäiviin, jos olet täyttänyt 59 vuotta ennen kuin päivärahasi enimmäisaika on täyttynyt. Lisäksi sinun täytyy täyttää työssäoloehto, mikä tarkoittaa vähintään viiden vuoden työssäoloa viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos täytät nämä ehdot, on sinulla oikeus lisäpäiviin aina sen kalenterikuukauden loppuun, kunnes täytät 65 vuotta. Tosin voit ottaa myös päivärahan sijaan vanhuuseläkkeen jo 62-vuotiaana ilman, että eläkkeeseesi tehtäisiin varhennusvähennystä.

Lisäpäivät vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneille

Mikäli olet syntynyt vuoden 1955 aikana tai sen jälkeen, on sinulla oikeus lisäpäiviin, jos täytät 60 vuotta ennen kuin päivärahan enimmäisaikasi päättyy. Myös silloin sinun täytyy täyttää työssäoloehto, mikä tarkoittaa viiden vuoden työskentelyä viimeisen 20 vuoden aikana.

Mikäli täytät nämä ehdot, voit saada päivärahaa aina sen kuukauden loppuun, kunnes täytät 65 vuotta. Voit myös ottaa vanhuuseläkkeen jo 62-vuotiaana päivärahan sijaan. Eläkkeeseen ei tehdä silloin varhennusvähennyksiä.

Leave A Response