Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläke muodostuu työsuhteista sekä mahdollisesta yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä. Tämän lisäksi työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy yleensä tulevan ajan eläkkeen osa. Tulevalla ajalla tarkoitetaan vanhuuseläkeiän täyttämiseen jäljellä olevaa aikaa. Tulevan ajan eläkkeen tarkoituksena on kompensoida sitä eläkettä, joka henkilöltä jää ansaitsematta esim. työkyvyttömäksi tulon vuoksi.

Tulevan ajan eläkeoikeus on, jos on ansainnut vähintään 16 676,01 euroa (2013) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana. Jos ansioita on vähemmän, eläkkeeseen ei lisätä tulevan ajan osuutta. Käytännössä sinulle ei kompensoida työkyvyttömyyseläkkeessäsi tulevaa menetettyä eläkettä mitenkään. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, kun työllistymisesi on ollut aika heikkoa myös aikaisemmin ja odotus tuleville ansioille on aika alhainen.

Tulevaa eläkettä karttuu tulevalta ajalta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka. Karttuma on 1,5 prosenttia vuodessa eläkettä edeltäneestä vakiintuneista tuloista. Vakiintunut tulo määräytyy pääsääntöisesti työkyvyttömäksi joutumista edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiota laskettaessa otetaan huomioon myös työansiot ja sosiaalietuuksien perusteena olevat ansiot. Sosiaalietuuksia ovat muun muassa sairaus-, työttömyys-, vanhempainpäiväraha ja vuorotteluvapaakorvaus.

Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki määräytyvät samalla tavalla. Kuntoutustukea saavan henkilön eläkkeeseen maksetaan kuitenkin aktiivisen kuntoutuksen ajalta 33 prosentin korotus, jos hänen työhön paluutaan tuetaan ammatillisella kuntoutuksella.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään 24–55-vuotiaille kertakorotus, kun eläke on jatkunut yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Korotus on sitä suurempi, mitä nuorempana työkyvyttömyys on alkanut. Kertakorotus maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Elinaikakertoimen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Elinaikakerroin vaikuttaa niihin työkyvyttömyyseläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on vuonna 2010 tai myöhemmin. Karttunut eläke tarkistetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoden elinaikakertoimella heti eläkkeen alkaessa. Tulevan ajan eläkkeen osaan elinaikakerroin ei vaikuta.  Jos henkilö on työkyvyttömyyden alkaessa täyttänyt jo 62 vuotta, tarkistetaan karttunut eläke 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla kertoimella.

Kuinka lasket työkyvyttömyyseläkkeen määrän?

Ainoa tapa saada jonkinlaisen käsitys summasta on katsoa paljonko olet ansainnut eläkettä tähän mennessä. Sitten lisäät summaan viiden viimeisen vuoden keskitulot (paljonko saat keskimäärin palkkaa per kuukausi) ja lasket paljonko tienaisit eläkettä JOS voisit jatkaa työskentelyä samanlaisella palkalla 63 vuotiaaksi asti.

Varmuuden vuoksi kannattaa käydä virastoissa pyörimässä ja selvittämässä asiaa tai sitten käyttää tätä laskuria miettimisen apuna.

Entä jos työkyvyttömyyseläke jää liian pieneksi?

Jos sinulla ei ole työhistoriaa ja jäät pois työelämästä, voit saada kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jos täytät kaikki seuraavat edellytykset:

  • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan (yksin asuvalle 1 302,30 tai parisuhteessa olevalle 1 159,88)
  • Olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun asumisajan, ts. kolme vuotta 16 vuotta täytettyäsi. Asumisaikavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä, jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta, tai olet saanut 16 vuotta täyttäessäsi alle 16-vuotiaan vammaistukea.
  • Olet 16-64-vuotias.
  • Sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon.

Leave A Response