Työeläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä täytyy aina hakea. Kuten kaikkien muidenkin eläkkeiden myös työeläkkeen hakeminen suoritetaan muutamaa kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Työeläke on yleisin eläke, toiseksi niistä nousee kansaneläke, jota maksetaan mikäli työeläkkeesi ei ole riittävä.

Työeläkkeen hakeminen voidaan hoitaa sähköisesti tai perinteisesti paperisella eläkehakemuslomakkeella. Mikäli eläkkeenhakija työskentelee kunnalle, valtiolle, Kelalle tai kirkolle, haetaan työeläkettä Kevasta.

Eläkehakemuksen voi jättää mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Nämä kaikki paikat tarjoavat myös ohjeita ja neuvoja liittyen eläkkeen hakemiseen.

Eläkepäätös tulee yleensä eläkelaitokselta, jossa on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama eläkelaitos toimii myös eläkkeen maksajana ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Työeläkettä kertyy kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyönä sekä yrittäjänä. Eläkkeen karttuminen alkaa 18 -vuotiaana ja lyhyistäkin työsuhteista kertyy eläkettä. Työeläkkeen määrään vaikuttavat työuran aikaiset ansiot, ikään sidottu karttumisprosentti ja elinaikakerroin. Näiden lisäksi tietyt sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä. Työeläke lasketaan eläkehakemuksen käsittelyvaiheessa ja tätä aikaisemmin tehdyt laskelmat ovat arvioita, jotka harvemmin ovat saman suuruisia kuin eläkepäätökseen laskettu eläke.

Eläkettä kertyy siis vakuutetusta työstä eli ansioista jotka on vakuutettu työeläkelakien mukaan. Palkansaajan ei tarvitse huolehtia eläkevakuutuksen ottamisesta, vaan työnantaja huolehtii työntekijöiden vakuuttamisen ja pidättää työntekijän eläkemaksun suoraan palkasta. Yrittäjät järjestävät itse oman eläkevakuutuksensa. Eläkelaitokselta löytyvät tiedot työntekijöistä ja työansioista, joiden avulla eläke voidaan ajan koittaessa laskea.

Työeläkkeen hakeminen kannattaa siis ajoittaa muutamaa kuukautta ennen aiottua eläkkeelle jääntiä. Eläke maksetaan kuitenkin kuukauden alusta, käytännössä siis vasta seuraavan kuukauden alusta kun eläkkeelle on jääty. Työeläkettä on karttunut kaikesta työstä 18 –vuotiaasta saakka ja ajan koittaessa sitä voi hakea mistä tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitoksesta. Kuitenkin kirkon, Kelan, kunnan tai valtion työntekijät hakevat työeläkettä Kevasta. Eläkepäätös tulee yleensä eläkelaitokselta, jossa on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama eläkelaitos toimii myös eläkkeen maksajana ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin. Mikäli työeläke ei ole riittävä, maksetaan tämän lisäksi kansaneläkettä.

Leave A Response