Työeläke

Tässä artikkelissa puhutaan työeläkkeestä. Lue mitä työeläke tarkoittaa, miten sitä haetaan ja kuinka saat eläkepäätöksen.

Työeläke

Työeläkkkeen tarkoitus on turvata toimeentuloa, kun ansiotyö loppuu. Työ voi loppua useista eri syistä, kuten vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia. Koska työeläke on lakisääteinen, kertyy sitä kaikille palkka – tai ansiotyössä oleville. Perusteena eläkkeelle toimii työsuhteen aikana ansaittu palkka tai muu ansio.

Työeläkkeen karttuminen

Tavoitteena on kartuttaa sen verran eläkettä henkilön työuran aikana, jotta hänen kulutustasonsa voisi säilyä melkolailla samana myös eläkkeellä ollessa. Työeläkettä karttuu 1,5 – 4,5 prosentti ansioista vuodessa. Vuosiansion tarkoitus on turvata tasainen eläkkeen kartuttaminen, vaikka henkilö vaihtaisi työpaikkaa kesken vuoden.

Normaalisti työeläkkeen määrä siis heijastuu uran aikana saatuihin ansiotuloihin. Aina tämä tilanne ei ole näin. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen määrä voi olla suurempi mitä työansioiden perusteella pitäisi olla.

Työeläkkeen lisäksi on mahdollista ottaa myös vapaaehtoisia eläkkeitä, jos omaa eläketurvaa halua korottaa ja siten nostaa eläkkeen määrä.

Työeläkkeen turva

Suomessa eläke kuuluu yhteiskunnan peruspalveluihin. Se on hyvin tarkasti suojeltu. Sen takia eläkettä ei voi menettää vaikka oma eläkelaitos menisi konkurssiin. Myöskään työnantajan laiminlyönnin eivät siihen vaikuta. Näillä asioilla on haluttu tehdä eläkkeestä turvallinen ratkaisu, otit sen mitä kautta tahansa.

Työeläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä pitää hakea omatoimisesti. Hyvä aika lähettää eläkehakemus on kaksi kuukautta etukäteen eli 2 kuukautta ennen kuin olet jäämässä eläkkeelle. Hyvä asia on, että eläkkeitä voi hakea yhdellä lomakkeella, vaikka hakisit sekä työeläkettä, että kansaneläkettä. Lue eläkkeen hakemisesta lisää täältä. Löydät edellisen linkin kautta myös mahdollisuuden hakea vanhuuseläkettä sähköisesti.

Eläkehakemuksen voi jättää mihin tahansa eläkelaitokseen, oli se Kela tai yksityisen puolen laitos. Lomakkeen vastaanottaja toimittaa hakemuksen eteenpäin, jotta kaikki eläkkeesi maksajat saavat sen.

Eläkepäätös

Eläkepäätöksen antaa normaalisti se eläkelaitos, keneltä olet ottanut eniten vakuutuksia viimeisen kahden kalenterivuoden sisällä. Tämä eläkelaitos myös hoitaa jatkossa kaikki eläkeasiasi, kuten eläkkeiden maksamisen sekä muut asiat siihen liittyen. Voit myös tiedustella heiltä eläkkeeseen liittyvistä asioista.

Kansaneläkkeestä päätöksen antaa kuitenkin aina Kela.

Myös ulkomailta hakiessa eläkettä, saat päätöksen ulkomaiselta eläkelaitokselta. Jos asut ulkomailla niin jätät eläkehakemuksesi ulkomaiseen laitokseen, mikä toimittaa sen edelleen Kelaan.

1 Comment

  • kari niinisalo

    22.11.2013

    jos yrittäjä maksaa eläkettä noin 550 euroa kuukaudessa ja siitä kertyy itselle n,35 euroa, niin mihin se erotus menee…

Leave A Response