Sairaseläke

Tässä artikkelissa käydään läpi termi sairaseläke. Sairaseläke ei ole virallinen termi vaan siitä puhutaan, kun oikeasti tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkettä. Tällä ei sinänsä ole merkitystä, mutta jos yrität hakea tietoa termillä niin sitä voi löytyä vaikeasti. Käydään läpi kuitenkin mitä sairaseläke eli työkyvyttömyyseläke tarkoittaa.

Sairaseläke

Sairaseläkkeelle päästään tai joudutaan, kun oma vaiva tai sairaus johtaa työkyvyttömyyteen. Suoraan eläkkeelle ei pääse vaan ensin haetaan sairauspäivärahaa. Mikäli vaiva pitkittyy vielä senkin jälkeen niin sitten haetaan eläkettä.

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada kansaeläkkeenä eli Kelan maksamana ja työeläkkeenä eli oman työeläkelaitoksen maksamana. Kelan eläkettä ryhdytään maksamaan normaalisti noin vuoden päästä siitä, kun olet jäänyt töistä pois. Usein sitä ennen sinut yritetään kuntouttaa, riippuen iästäsi ja vaivasta, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, mikä tunnetaan nimellä kuntoutustuki.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada Kelasta, jos täyttää seuraavat ehdot:

  • Sinun sairaus tai muu vaiva estää työnteon, mikä turvaisi kohtuullisen toimeentulon sinulle.
  • Sinä olet 16 – 64-vuotias
  • Sinä olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun asumisajan. Asumisaikavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä, jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta, tai olet saanut 16 vuotta täyttäessäsi alle 16-vuotiaan vammaistukea.
  • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle 55,62 euroa kuukaudessa.

Näihin ehtoihin on poikkeus sokeilla ja liikuntakyvyttömillä. He ovat oikeutettuja työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikka olisivat työkykyisiä. Myös 60 vuotta täyttäneet saavat lievemmillä perusteilla työkyvyttömyyseläkettä.

Katsotaan seuraavaksi sairauspäivärahaa, koska normaalisti sitä haetaan ennen kuin päästään sairaseläkkeelle.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa on mahdollista saada, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti omavastuuajan. Tämä aika on sairastumispäivä sekä sitä seuraavat yhdekseän arkipäivää. Omavastuuajalta saa normaalisti korvauksen työnantajalta, jos on työsuhteessa, joten silloinkaan ei ilman tukia jää. Työttömänä olessa työttömyyskassa tai Kela maksaa korvausta kyseiseltä ajalta, jos olet siihen oikeutettu.

Sairauspäivärahan määrä on riippuvainen edellisen vuoden tuloistasi. Vähimmäismäärä on brttona noin 660 euroa kuukaudessa. Sitä maksetaan enintään 300 päivän ajalta.

Katsotaan seuraavaksi kuntoutustukea, mitä normaalisti ryhdytään tarjoamaan sinulle kun olet saanut 150 päivää sairauspäivärahaa.

Kuntoutustuki

Mikäli voidaan arvioida, että työkykysi on mahdollista palauttaa kuntouttamalla tai erilaisilla hoidolla, on sinun mahdollista hakea kuntoutustukea. Se on normaalisti määräaikaista, mutta myös sitä voi saada myös ilman määräaikaa. Ehtona tuen saamiselle on vähintään vuoden kestänyt työkyvyttömyys.

Kuntoutustuki on määrältään sama kuin työkyvyttömyyseläke. Lisäksi siihen on mahdollista saada 33 prosentin korotus, jos työeläkeyhtiösi myöntää sinulle työeläkekuntoutuksen. Tuen hakemista varten sinun pitää laatia selkeä suunnitelma hoito – tai kuntoutustoimenpiteistä, joilla edistät työhönpaluutasi.

Haluatko lisää tietoa

Lue kuinka paljon voit saada työkyvyttömyyseläkettä ja kuinka haet sitä.

Leave A Response