Sairaseläke suuruus

Sairaseläkettä kutsutaan toiselta nimeltä työkyvyttömyyseläkkeeksi. Sairastapauksissa kun se johtaa työkyvyttömyyteen, haetaan ensin yleensä sairauspäivärahaa ja sen pitkittyessä haetaan työkyvyttömyyseläkettä eli sairaseläkettä.

Sairaseläke suuruus ja siihen vaikuttavat asiat muodostuvat työsuhteista, mahdollisesta yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä ja sosiaalietuuksien perusteena olevista ansioista. Lisäksi sairas- eli työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy yleensä tulevan ajan eläkkeen osa.

Puhuttaessa tulevan ajan eläkkeestä tarkoitetaan sitä, että eläkettä karttuu todellisen työskentelyajan lisäksi myös laskennalliselta ajalta eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta vanhuuseläkeikään saakka. Tällä tavalla tulevan ajan eläkkeen on tarkoitus korvata työkyvyttömyyden vuoksi pois jääviä työansioita vanhuuseläkeikään asti. Tulevan ajan eläkeoikeus täyttyy kun on ansaittu vähintään 16 676,01 euroa (vuonna 2013) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana. Tulevan ajan eläkettä karttuu 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka ja sen ansioita laskettaessa otetaan huomioon työansiot ja sosiaalietuuksien perusteena olevat ansiot. Sosiaalietuuksiksi luetaan muun muassa sairaus-, työttömyys-, vanhempainpäiväraha ja vuorotteluvapaakorvaus.

Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki määräytyvät samalla tavalla. Kuitenkin kuntoutustukea saavan henkilön eläkkeeseen maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta 33% korotus, jos hänen työhön paluutaan tuetaan ammatillisella kuntoutuksella. Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään 24-55 –vuotiaille pysyvä kertakorotus, kun eläke on jatkunut yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Se on sitä suurempi mitä nuorempana työkyvyttömyys on alkanut.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttaa myös elinaikakerroin joka käytännössä tarkoittaa sitä että karttunut työkyvyttömyyseläke kerrotaan elinaikakertoimella eläkkeen alkaessa. Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeisiin, joissa työkyvyttömyyden alkamisvuosi on 2010 tai myöhemmin. Tulevan ajan eläkkeeseen elinaikakerroin ei vaikuta.

Eli kun sairaus on johtanut työkyvyttömyyteen ja kun on saatu sairauspäivärahaa 150 arkipäivää aloitetaan muiden vaihtoehtojen katselu. Sairauspäivärahaa voi saada maksimissaan 300:lta arkipäivältä. Tämän jälkeen siirrytään sairaseläkkeen eli työkyvyttömyyseläkkeen piiriin. Tämän suuruus määräytyy työsuhteista, mahdollisesta yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä ja sosiaalietuuksien perusteena olevista ansioista. Lisäksi sairas- eli työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy yleensä tulevan ajan eläkkeen osa.

Leave A Response