Leskeneläke

Tässä artikkelissa käydään läpi mikä on leskeneläke. Se on toinen puoli perhe-eläkettä. Toinen osa sitä on lapseneläke. Tässä artikkelissa kuitenkin keskitytään leskeneläkkeeseen. Itse leskeneläkekin jaetaan vielä alkueläkkeeseen ja jatkoeläkkeeseen.

Leskeneläke

Katsotaan leskeneläkettä kahteen osaan jaettuna eli alkueläkkeen ja jatkoeläkkeen perusteella:

Alkueläke

Alkueläke on ensimmäinen osa, mikä myönnetään puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Sitä maksetaan 6 kuukautta tai sitten sen kuukauden loppuun, milloin edunsaaja täyttää 65 vuotta. Alle 65 – vuotias kansaneläkettä saavat henkilö voi saada alkueläkettä vain määrän, mikä ylittää kansaneläkkeen. Alkueläkkeen määrä on muuten vakio ja lisää tietoa siitä löytyy myöhemmin tästä artikkelista.

Alkueläkeeen saaminen lakkaa, jos solmit uuden avioliiton ennen 50 – vuotissyntympäivää.

Jatkoeläke

Jatkoeläke seuraa alkueläkettä. Se koostuu itse kahdesta osasta: perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Täydennysmäärä on tulossidonnainen. Sitä maksetaan sen kuukauden loppuun, milloin täytät 65 vuotta. Jatkoeläke on määrältään vähintään samansuuruinen, jos:

  • sinulla on kuolleen puolison kanssa yhteinen alle 18 – vuotias lapsi
  • tai taloudessasi asuu sinun tai edunjättäjän lapsi, kuka on alle 18 – vuotias ja asui kanssanne ennen puolison kuolemaa

Mikäli teillä ei ole yhteistä tai toisen omaa lasta, et voi saada jatkoeläkkeen täydennysmäärää, mutta perusmäärän kylläkin.

Mikäli avioidut uudestaan ennen kuin täytät 50 vuotta, maksaa Kela sinulle kertasuorituksen sen eläkkeen määrän, mihin sinulla olisi ollut oikeus seuraavan 3 vuoden ajalta. Tämän ehtona on, että olet saanut leskeneläkettä vähintään vuoden ajan ennen uuden avioitumista.

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläkkeen määrä vaihtelee saatko alkueläkettä vai jatkoeläkettä. Alkueläke on Kelan maksaessa 324,93 euroa ja mahdollisesti pienempi, jos puoliso on työskennellyt tai asunut ulkomailla.

Jatkoeläkettä, mitä saadaan alkueläkkeen jälkeen, koostuu kahdesta osasta. Perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Perusmäärä on 101,78 euroa, mikä onkin jatkoeläkkeen vähimmäismäärä, jos

  • sinulla on alle 18 – vuotias lapsi lesken kanssa tai
  • kanssasi asuu sinun tai lesken alle 18 – vuotias lapsi, kuka asui kanssanne ennen puolison kuolemaa.

Mikäli teillä ei ole yhteistä tai toisen omaa lasta, et voi saada jatkoeläkkeen perusmäärää, vain täydennysmäärän. Myös jatkoeläkkeen määrään vaikutta puolison ulkomailla asuminen sekä työskentely.

Eläkkeen määrään vaikuttavat tekijät

Alkueläkkeen määrän ei vaikuta tulot tai muut eläkkeesi. Jatkoeläkkeen määrään nämä taas vaikuttavat. Tosin jatkoeläke koostuu kahdesta eri osasta eli perusmäärästä ja tulossidonnaisesta täydennysmäärästä.

Täydennysmäärään vaikuttavat tulosi. Työtuloista, joihin lasketaan myös mm. työttömyysturva, sairauspäiväraha, äitiys-, isyys ja vanhempainraha sekä lasten kotihoidon tuen hoitoraha, otetaan huomioon 60 %. Yrittäjillä otetaan huomioon eläkelain mukaisesti vahvistettu työtulo. Tuloista ei vähennetä veroja, mutta niistä vähennetään asuntolainojen korot.

Täyden leskeneläkkeen voi saada, jos tulot ovat enintään 55,62 euroa kuukaudessa. Täydennysmäärästä vähennetään puolet, jos tulosi ylittävät tuon euromäärän.

Et voi saada alku- tai jatkoeläkettä samaan aikaan, kun saat Kelan maksamaa

Leskeneläkkeen verotus

Leskeneläkettä verotetaan tulona, mutta siitä saa onnekis eläketulovähennyksen, minkä takia monet pienituloiset eläkkeensaajat eivät maksa lainkaan veroja leskeneläkkeestä. Verojen maksusta täytyy huolehtia itse ja kannattaakin ottaa yhteys verottajaan ja hakea muutosverokortti. Tarvitset sitä varten kaikki eläkepäätökset sekä dokumentit tuloista ja vähennyksistäsi. Verohallinto siten ilmoittaa Kelaan sekä työeläkkeesi maksajalle uuden ennakkopidätysprosenttisi.

Leskeneläkkeen hakeminen

Leskeneläkettä täytyy hakea omatoimisesti. Sitä haetaan perhe-eläkehakemuksella, jonka voit ladata täältä tai noutaa sen lähimmästä Kelasta. Eläkettä kannattaa hakea puolison kuoleman jälkeisenä kuukautena. Takautuvasti sitä on mahdollista hakea kuusi kuukautta taaksepäin.

Leave A Response