Lapseneläke

Tämä artikkeli käsittelee lapseneläkettä. Se on osa perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeitä ovat siis leskeneläke ja lapseneläke. Lapseneläkkeen tavoite on turvata lasten toimeentuloa, jos perheenhuoltaja kuolee.

Lapseneläke

Alle 18-vuotiaalle vanhemman tai perheenhuoltajan kuoltua maksettava eläke. Lapseneläkkeeseen kuuluu perusmäärä ja täydennysmäärä. Kela ja kuolleen vanhemman työeläkelaitos maksavat sinulle lapseneläkettä, kunnes täytät 18 vuotta. Voit saada eläkettä myös isä- tai äitipuolesi tai kasvatusisäsi tai -äitisi kuoltua. Jos opiskelet päätoimisesti, Kela voi jatkaa lapseneläkkeen maksamista, kunnes täytät 21 vuotta. Ns. koululaiseläkkeeseen kuuluu vain lapseneläkkeen perusmäärä.

Lapseneläkettä voi hakea alle 18-vuotiaat henkilöt. Siihen on oikeus edunjättäjän omalla lapsella, adoptiolapsella, lesken lapsella tai tämän adoptiolapsella, kuka asui puolisoiden kodissa. Samat ehdot koskevat myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhempien lapsia. Avopuolisoiden lapsi tai kasvattilapsi ei voi saa perhe-eläkettä.

Suhde muihin etuuksiin

Lapseneläkettä ei voi saada, jos saa Kelan maksamaa työkyvyttömyyseläkettä tai vastaa ulkomaista eläkettä.

Lapseneläkkeen määrä

Lapseneläke jaetaan kahteen osaan, perusmäärään ja täydennysmäärään. Perusmäärä on 59,79 euroa kuukaudessa. Mikäli molemmat vanhemmat ovat kuolleen, saat perusmäärän noin kaksinkertaisena eli määrältään se on 119 euroa kuukaudessa.

Alle 18 – vuotias voi saada tämän lisäksi täydennysmäärän, mihin vaikuttavat muut saadut eläkkeet. Mikäli muut eläkkeet ovat enintään 55,62 euroa, saa täydennysmäärän täytenä. Täydennysmäärä on silloin 90,43 euroa kuukaudessa. Mikäli saadut muut eläkkeet ovat yli maksimirajan niin täydennymäärä puolittuu ylittävästä osasta. Täydennysmäärää ei siis saa lainkaan, jos muiden eläkkeiden yhteismäärä on 236 euroa kuukaudessa.

Verotus

Lapseneläke on myös verotettavaa tuloa. Tosin siitä saa eläketulovähennyksen, kuten leskeneläkkeestäkin. Käytännössä voit saada lapseneläkkeet verottomasti, jos sinulla ei ole muita tuloja kuin ne ja niiden yhteismäärä on maksimissaan 715 euroa kuukaudessa.

Lapseneläkkeen hakeminen

Lapseneläkettä täytyy hakea. Kelasta lapseneläkettä haetaan lomakkeella, jonka saat ladattua täältä tai haettua lähimmästä Kelasta. Lapseneläkettä kannattaa hakea vanhemman kuolemaa seuraavan kuukautena. Takautuvasti sitä voi hakea kuusi kuukautta myöhemmin.

Leave A Response