Kuntien eläkevakuutus

Kuntien eläkevakuutuksista huolehtii Keva, samainen toimija huolehtii myös kirkon, Kelan ja valtion tehtävissä toimivien eläkkeenmaksun. Eläkkeitä on aina haettava ja niiden haku kannattaa sijoittaa noin kahta kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkettä maksetaan ensimmäisen kerran eläkkeelle jäätävän kuun seuraavan kuun alussa.

Kuntien eläkevakuutus aivan kuin kaikki muutkin haetaan joko netistä tai paperisella lomakkeella. Kunta-alalla eläkkeen hakemisessa auttaa työpaikan eläkeasiamies, joka löytyy useimmilta työpaikoilta. Eläkeasiamies auttaa myös silloin kun haetaan osa-aikaeläkettä, perhe-eläkettä tai taloudellista tukea.

Työeläke muodostuu kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Eläkkeen määrään vaikuttaa ansioiden lisäksi ikään sidottu karttumisprosentti ja elinaikakerroin. Eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen eläkelaskureilla voi laskea karkean arvion työeläkkeestä. Näiden lisäksi tietyt sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä. Työeläke lasketaan eläkehakemuksen käsittelyvaiheessa ja tätä aikaisemmin tehdyt laskelmat ovat arvioita, jotka harvemmin ovat saman suuruisia kuin eläkepäätökseen laskettu eläke.

Työeläkkeen lisäksi eläke voi muodostua kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä, mikäli työeläke jää pieneksi. Yleensä työeläkkeitä hoitavat työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja –kassat. Eläkepäätös tulee yleensä eläkelaitokselta, jossa on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama eläkelaitos toimii myös eläkkeen maksajana ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Kuntien palveluksessa olleilla henkilöillä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1960 on käytössä mahdollisuus varhennettuun eläkkeeseen. Termi varhennettu työeläke tarkoittaa aikaisemmin työelämästä pois siirtymistä vanhuuseläkkeelle. Varhennettu eläke ei ikinä tule olemaan yhtä suuri kuin henkilöillä jotka jäävät eläkkeelle 65 –vuotiaana. Tässä on kuitenkin ehto että palvelussuhteen on täytynyt olla voimassa 31.12.1992 ja jatkua eläkeikään saakka. Ennen vuotta 1960 syntyneillä se pienenee 0,6% jokaista varhennettua kuukautta kohti.

Kuntien eläkevakuutuksista huolehtii siis Keva, joka vastaa myös eläkkeenmaksusta. Eläkettä tulee hakea kahta kuukautta ennen eläkkeelle jääntiä ja haku tapahtuu netissä tai paperisella lomakkeella. Kunnallisella puolella eläkeasioissa auttaa yleensä työpaikan eläkeasiamies. Kunnilla on myös käytössä oikeus varhennettuun eläkkeeseen, joka on voimassa ennen vuotta 1960 syntyneillä henkilöillä. Vanhuuseläke koostuu työeläkkeestä sekä tarvittaessa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä.

Leave A Response