Keskimääräinen eläke

Keskimääräinen eläke vaihtelee riippuen siitä mistä näkökulmasta ja minkälaista joukkoa tarkastellaan. Tästä syystä keskimääräisen eläkkeen kuvaamiseen ei riitäkään yksi luku, vaan tarvitaan useita keskimäärälukuja.

Työeläke ja kansaneläke tai jompikumpi näistä muodostavat lakisääteisen kokonaiseläkkeen, mukana on myös mahdollinen takuueläke. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke).

Keskimääräinen eläke vuonna 2012 laskettuna kaikille eläkkeensaajille ja laskettuna laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle oli 1398 euroa kuukaudessa. Tässä on huomioitu myös perhe-eläkkeet sekä ulkomaille maksetut eläkkeet. Koska ulkomaille maksettu eläke ja lapsen keskimääräinen eläke olivat molemmat 346 euroa, laskee näiden mukaan laskeminen keskimääräistä kokonaiseläkettä. Ilman näitä mukaan laskettuna keskimääräinen kokonaiseläke oli 1486 euroa kuukautta kohden.

Eläkkeitä voidaan verrata palkkoihin. Keskimääräisiä eläkkeitä voidaan verrata keskimääräisiin ansiotuloihin ja tällä tavoin tarkastella eläkkeitä. Eläkkeen suhde omaan viimeiseen palkkaan tai talouden keskipalkkaan muuttuu eläkkeellä ollessa. Tämä tapahtuu sen takia että on olemassa työindeksi, jonka avulla maksettavia työeläkkeitä tarkistetaan. Indeksi ottaa huomioon hintojen muutoksen lisäksi 20 prosenttia reaaliansioiden muutoksista, joten ajan myötä eläkkeen suhde samasta työstä maksettavaan palkkaan todennäköisesti laskee.

Työ- ja kansaneläke ovat kaksi yleisintä jotka muodostavat pääsääntöisen tulonlähteen eläkeläiskotitalouksissa. Työeläkettä kertyy kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyönä sekä yrittäjänä. Eläkkeen karttuminen alkaa 18 -vuotiaana ja lyhyistäkin työsuhteista kertyy eläkettä. Kansaneläkettä ja takuueläkettä maksetaan mikäli työeläke jaa pieneksi.

Eläkkeen määrään vaikuttavat työuran aikaiset ansiot, ikään sidottu karttumisprosentti ja elinaikakerroin. Näiden lisäksi tietyt sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä. Työeläke lasketaan eläkehakemuksen käsittelyvaiheessa ja tätä aikaisemmin tehdyt laskelmat ovat arvioita, jotka harvemmin ovat saman suuruisia kuin eläkepäätökseen laskettu eläke.

Eläkettä kertyy siis vakuutetusta työstä eli ansioista jotka on vakuutettu työeläkelakien mukaan. Palkansaajan ei tarvitse huolehtia eläkevakuutuksen ottamisesta, vaan työnantaja huolehtii työntekijöiden vakuuttamisen ja pidättää työntekijän eläkemaksun suoraan palkasta. Yrittäjät järjestävät itse oman eläkevakuutuksensa. Eläkelaitokselta löytyvät tiedot työntekijöistä ja työansioista, joiden avulla eläke voidaan ajan koittaessa laskea.

Leave A Response