Kansaneläke

Mikä on kansaneläke?

Kansaneläkettä voi saada täysimääräisenä vain silloin, kun sinulla ei ole lainkaan työeläkkeitä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 55,62 euroa kuukaudessa. Kun sinulla on työeläkettä enemmän, kansaneläke pienenee tai sitä ei saa lainkaan.

Voit saada Kelasta kansaneläkettä, kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Kuulut Suomen sosiaaliturvaan jos asut Suomessa vakituisesti. Jos muutat Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen, Kela päättää kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin. Päätös tehdään perustuen soveltamisalalakiin (1573/1993). Jos muutat ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos vietät yli vuoden ulkomailla, yleensä menetät oikeutesi Kelan tukiin. Kun muutat Suomeen, sinun tulee muuttaa maahan vakinaisesti, jotta voit saada Kelan etuuksia. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi vähintään kahden vuoden työskentely, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen.

Edeltävien lisäksi sinun täytyy täyttää seuraavat ehdot, jotta olet oikeutettu kansaneläkkeeseen:

  • olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen
  • muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan, jolla kansaneläkettä voi saada. (yksin asuvalle summa on 1 302,30 tai parisuhteessa olevalle 1 159,88)

Työeläkkeen ja kansaneläkkeen erona on se, että työeläketurvan rahoittavat työnantajat ja työntekijät yhdessä. Lisäksi valtio osallistuu yrittäjien ja merimiesten eläketurvan rahoitukseen. Kansaneläke rahoitetaan pelkästään verojen ja työnantajamaksujen avulla.

Kansaneläkkeen hakeminen

Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ylittävät kansaneläkkeen tulorajat (rajat ovat yksin asuvalle 1 302,30 tai parisuhteessa olevalle 1 159,88). Sen sijaan muut tulosi ja omaisuutesi eivät vaikuta lainkaan kansaneläkkeeseen. Myöskään puolison tuloilla ei ole vaikutusta, mutta kansaneläke on hiukan pienempi parisuhteessa olevalle kuin yksin asuvalle.

Työ- ja kansaneläkkeen hakemiseen riittää yksi yhteinen hakemus. Jos olet työskennellyt myös julkisella alalla, saat halutessasi näistä työsuhteista kertyneet eläkkeet maksuun samalla hakemuksella. Kela antaa erillisen päätöksen kansaneläkkeestä ja sen saamiseen vaikuttavat muualta maksetut eläkkeet ja korvaukset. Oikeutesi kansaneläkkeeseen voit tarkistaa Kelan verkkosivuilta.

Voit laittaa hakemuksen vireille lomakkeella tai sitten verkkopalvelun kautta

Kansaneläkkeen määrä

Kansaneläkkeen täysi määrä vuonna 2013 on

  • 558,83 euroa kuukaudessa partnerin kanssa asuvalle
  • 630,02 euroa kuukaudessa yksin asuvalle.

Jos et ole oikeutettu täysimääräiseen kansaneläkkeeseen, voit laskea määrän seuraavasti: täydestä kansaneläkkeestä vähennetään puolet hakijan työeläkkeiden ja täyteen kansaneläkkeeseen oikeuttavan tulorajan erotuksesta.

  • Laskukaava yksin asuvalle: 630,02 – (bruttotyöeläkkeet – 55,62) : 2
  • Laskukaava parisuhteessa olevalle: 558,83 – (bruttotyöeläkkeet – 55,62) : 2

Esimerkkilasku:

Jorma ja Maija ovat avoliitossa. Jorma saa työeläkettä 900 e/kk ja Maija  650 e/kk veroja vähentämättä (bruttona).

  • Jorman kansaneläke: 558,83 – (900 – 55,62) : 2 = 136,64
  • Maijan kansaneläke: 558,83 – (650 – 55,62) : 2 = 261,64

Tässä tapauksessa Jormalle  maksetaan kansaneläkettä noin 134,64 euroa ja Maijalle noin 361,64 euroa kuukaudessa.

Leave A Response