Eläkkeen karttuminen

Eläkkeen karttuminen alkaa 18 ikävuodesta alkaen kaikesta palkkatyöstä sekä myös tietyiltä palkattomilta ajoilta. On suositeltavaa vuosittain tarkistaa työeläkeotteesta, miten eläketurva kehittyy. Mikäli työeläke jää pieneksi, tulee sitä täydentämään kansaneläke.

Eläkkeen karttuminen muodostuu vuosiansioista ja iän mukaisella prosentilla.

18-52 –vuotiaana 1,5%

53-62 –vuotiaana 1,9%

63-67 –vuotiaana 4,5%

Työeläkettä karttuu myös palkattoman ajan etuuksista ja työstä eläkkeen rinnalla. Kun eläkettä lasketaan, vähennetään vuosiansioista työntekijän eläkevakuutusmaksu.

Suomessa vanhuuseläkkeen laskemisessa käytetään myös elinaikakerrointa, jonka avulla turvataan eläkevarojen riittävyys entistä pitkäikäisempien suomalaisten koko elinajaksi. Käytännössä kerroin tarkoittaa sitä että sillä tarkistetaan vuonna 1948 tai sen jälkeen syntyneelle myönnettävää vanhuuseläkettä tai sairastumiseen mennessä karttunutta työeläkettä. Välillä voi olla tilanteita jolloin nuori on joutunut työkyvyttömyyseläkkeelle, mitä aikaisemmin tämä on tapahtunut, sitä vähemmän kerroin vaikuttaa, sillä nuorelle on ehtinyt kertyä vain vähän eläkettä.

Eläkkeen määrään vaikuttavat työuran aikaiset ansiot, ikään sidottu karttumisprosentti ja elinaikakerroin. Näiden lisäksi tietyt sosiaalietuudet kartuttavat eläkettä. Työeläke lasketaan eläkehakemuksen käsittelyvaiheessa ja tätä aikaisemmin tehdyt laskelmat ovat arvioita, jotka harvemmin ovat saman suuruisia kuin eläkepäätökseen laskettu eläke.

Kunnallinen ja yksityinen eläke karttuvat samalla tavalla. Eläkettä kertyy vakuutetusta työstä eli ansioista jotka on vakuutettu työeläkelakien mukaan. Palkansaajan ei tarvitse huolehtia eläkevakuutuksen ottamisesta, vaan työnantaja huolehtii työntekijöiden vakuuttamisen ja pidättää työntekijän eläkemaksun suoraan palkasta. Yrittäjät järjestävät itse oman eläkevakuutuksensa. Eläkelaitokselta löytyvät tiedot työntekijöistä ja työansioista, joiden avulla eläke voidaan ajan koittaessa laskea.

Eläkehakemuksen voi jättää mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Nämä kaikki paikat tarjoavat myös ohjeita ja neuvoja liittyen eläkkeen hakemiseen. Kunnan, valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa olevia palvelee Keva.

Eläkepäätös tulee yleensä eläkelaitokselta, jossa on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama eläkelaitos toimii myös eläkkeen maksajana ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Leave A Response