Eläkkeen hakeminen

Eläkkeelle siirtymistä harkitessa kannattaa tutustu eri eläkkeiden hakemiseen. Tarkemmin sanottua mitä kaikkia eläkkeitä pystyy hakemaan. Silloin kannattaa omaa eläketilannetta kartoittaa työeläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen kautta. Työeläkelaitosta voit kysyä työnantajaltasi, jos et ole siitä varma.

Eläkkeen hakeminen

Jos et ole kerännyt työeläkkeitä niin silloin kansaneläkettä. Myös tietyn tulorajan alittavat työeläkettä saavat henkilöt voivat hakea kansaneläkettä. Rajana on 55,62 euron bruttomääräinen eläke. Silloin on mahdollista saada kansaneläke täysimääräisenä. Tämä tarkoittaa 630,02 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa oleville 558,83 euroa.

Mikäli olet epävarma eläkkeestäsi niin voi pyytää Kelasta arvioita siitä.

Kuinka haet eläkettä

Suomalainen eläkejärjestelmä on varsin hyvin organisoitu. Voit hakea yhdellä hakemuksella Kelan eläkkeitä ja työeläkkeitä. Voit lähettää hakemuksen toisella näistä ja he toimittavat sen eteenpäin.

Kaikkia eläkkeitä voi hakea lomakkeilla, joita on saatavilla verkosta ja Kelan toimipisteistä. Vanhuuseläkettä voi hakea myös verkossa tämän linkin kautta. Kelan tarjoamaa vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voi hakea myös soittamalla Kelan palvelunumeroon tai käymällä lähimmässä Kelan toimipisteessä. Palvelunumero on 020 692 202. Eläkkeisiin saatavia tukia, kuten hoitotukea, lapsikorotusta ja asumistukea tulee hakea Kelasta.

Kaikkia eläkkeitä varten voi myös valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestaan.

Milloin eläkettä haetaan

Eläkettä kannattaa hakea mahdollisimman pian, kun eläkkeelle siirtyminen tapahtuu. Eläkkeitä voidaan maksaa kuitenkin takautuvasti, mutta useimpien eläkkeiden kohdalla 6 kuukautta on takaraja. Muista, että eläkkeitä todella täytyy itse hakea!

Eläkkeen hakeminen ulkomailta

Ulkomailla työskenneillä ja asuneilla voi olla oikeus eläkkeeseen joissakin näistä maista. Silloin kannattaakin tutustua aluksi sen maan eläkelaitokseen.

Tutustu eri eläkkeisiin

Voit tutustua nopeasti eri eläkelajeihin klikkaamalla olevia olevia eläkkeitä:

Leave A Response