Eläkkeelle siirtyminen

Suomalaisesta työeläkkeestä saa turvaa niin eläkeiän lähestyessä, kuin myös työkyvyttömyystilanteessa tai hakijan halutessa osa-aikatyöhön ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Ennen eläkkeelle siirtymistä eläkettä täytyy kuitenkin aina hakea erikseen. Sen maksaminen ei koskaan ala automaattisesti.

Eläkettä haetaan tätä varten vahvistetulla lomakkeella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella tai paperilomakkeella. Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Maatalousyrittäjien eläkelelaitoksen asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Edellä mainituista paikoista saat myös lisätietoja ja ohjeita eläkkeelle lähtöön liittyen. Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymistä.

Eläkeikää lähestyvän työntekijän kannattaa keskustella eläkesuunnitelmistaan työnantajan kanssa. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää työsuhteen päättymistä. Vanhuuseläke alkaa työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden alusta, ja se voidaan myöntää takautuvasti enintään kolmelta kuukaudelta.

Eläkkeenhakijan eläkkeen suuruus määräytyy siitä, kuinka pitkään hän on työskennellyt. Työeläkkeen ansaintaprosentti nousee 63 ikävuoden kohdalla 1,9 prosentista 4,5 prosenttiin vuodessa. Eläkettä karttuu siihen asti kunnes eläkeläinen täyttää 68 vuotta. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä eläkettä karttuu iästä ja eläkelajista riippumatta 1,5% vuosiansioista.

Vanhuuseläkkeen aikana eläkeläinen voi työskennellä ilman tulorajoituksia, mutta monissa muissa eläkelajeissa on erilaisia tulorajoituksia. Niistä saat lisätietoa eri eläkelajeista kertovilta sivuilta.

Eläkkeelle siirtyminen herättää tunteita

Eläkkeelle siirtyminen on monelle iso päätös ja siihen liittyy paljon erinäisiä seikkoja ja monia ajatuksia.

Eläkkeelle siirtyminen voi herättää ristiriitaisia tunteita. Eläkeikää on saattanut odottaa jo vuosia, mutta mitä lähemmäksi eläkepäivät tulevat, sitä haikeammalta työelämän jättäminen voi tuntua. Nämä tunteet ovat kuitenkin täysin normaaleja. Kaikki meistä haluavat kokea oman työn merkityksellisyyden ja sen, että on olemassa joku, joka jatkaa sitä. Eläkkeelle siirtymiseen kannattaa alkaa varautumaan henkisesti jo hyvissä ajoin. Yksi vaihtoehto ”pehmeälle laskulle” eläkepäiviin voi olla aiemmin mainittu osa-aikaeläkkeelle jääminen.

Lisääntynyt  vapaa-aika voi aiheuttaa merkittävää kasvua eläkeläisen hyvinvoinnissa. Työrutiinit korvaantuvat uusilla rutiineilla, ja aamupalaveri voi korvaantua vaikkapa aamuisella kävelylenkillä. Jos eläkkeelle siirtyminen mietityttää, kannattaa asiasta keskustella esimerkiksi työterveyshoitajan kanssa.

Leave A Response