Eläkkeelle lähtö

Onneksi olkoon. Mikäli luet tätä artikkelia, eläkkeelle lähtö on sinulle jollakin tavalla ajankohtainen asia. Tove Janssonin sanoin, ”Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, hän saa kaikessa rauhassa tehdä juuri mitä haluaa.” Jotta eläkepäivistäsi tulisivat mahdollisimman auvoisat, on syytä ottaa huomioon muutama seikka.

Eläke ei koskaan ala automaattisesti maksamaan itseään. Eläkkeelle mielivän on aina haettava itse eläkettä. Eläkettä haetaan tätä varten vahvistetulla lomakkeella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella tai paperilomakkeella. Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Maatalousyrittäjien eläkelelaitoksen asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Edellä mainituista paikoista saat myös lisätietoja ja ohjeita eläkkeelle lähtöön liittyen. Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä.

Eläkehakemuksen käsittelee ja eläkepäätöksen antaa yleisimmin se eläkelaitos, jossa viimeisimmän työnantajasi eläkevakuutus on. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa työnantajasi on juuri hiljattain vaihtanut eläkeyhtiötä.

Ota selvää, mitä eläkkeitä sinulle kuuluu. Yleensä sekä työeläkkeitä että Kansaneläkelaitoksen eläkkeitä voi hakea samalla hakemuslomakkeella. Lisätietoja tästä saa Kelalta.

Vanhuuseläkkeelle jäädään tavallisimmin 63-65 –vuotiaana. Työttömyyseläkettä voi saada jo ennen vanhuuseläkettä, jos olet 63-64 –vuotias ja olet ollut pitkään työttömänä. Työkyvyttömyyseläkettä taas voit saada ennen vanhuuseläkettä, jos olet kykenemätön töihin tai opintoihin. Työkyvyttömyyseläkettä aletaan maksamaan yleensä vasta pitkän sairastamisen jälkeen.

Pääosa eläkkeistä on työeläkkeitä, jotka ansaitaan omalla palkkatyöllä. Yrittäjälle työeläke on yrittäjäeläkettä. Työeläkkeitä maksavat työeläkelaitokset. Ota siis selvää, minne viimeisin työnantajasi on maksanut työeläkemaksuja. Eläkkeesi suuruus riippuu siitä, kuinka pitkään olet työskennellyt ja kuinka paljon olet ansainnut.

Työeläkkeistä saat lisätietoa täältä, omasta työeläkelaitoksestasi tai Eläketurvakeskuksesta.

Onnellisia eläkepäiviä!

Leave A Response