Eläkkeelle jääminen

Eläkkeelle jääminen on yksi tärkeä muutosvaihe elämässä. Se on monelle iso päätös ja siihen vaikuttavat useat seikat. Suomalaisesta työeläkkeestä on turvaksi eläkeiän lähestyessä, mutta myös työkyvyttömyyden kohdatessa tai henkilön halutessa siirtyä osa-aikaeläkkeelle ennen varsinaista vanhuuseläkeikää.

Eläkkeen maksaminen ei ala koskaan automaattisesti, vaan sitä on aina haettava erikseen. Kansaneläkelaitos, Kela, ei maksa läheskään kaikkia eläkkeitä. Esimerkkinä mainittakoon työeläkelaitokset, jotka maksavat työnteolla kerrytettyä työeläkettä.

Jos työuran pituudesta johtuen työeläke jää pieneksi tai olemattomaksi, Kela maksaa sekä kansaneläkettä että takuueläkettä. Edellämainittuihin eläkkeisiin olet oikeutettu 65-vuotiaana tai sitä ennen, jos olet pitkään työkyvyttömänä tai työttömänä. Työkyvyttömyys tarkoittaa sairaudesta tai vammasta johtuvaa kyvyttömyyttä työhön tai opiskeluun.

Kuten sanottua, kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Eläkehakemus on suositeltavaa tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkettä voi hakea joko paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella. Vanhuuseläkettä varten käytössä on sähköinen eläkkeen hakemispalvelu. Lisätietoja löydät täältä.

Leave A Response