Eläkkeellä yrittäjäksi

Monille yrittäminen on tapa aloittaa uutta mielekästä tekemistä ja lisätä tienestejä eläkkeellä. Tilastollisesti juuri eläkeikää lähestyvien ja eläkkeellä olevien yrittäjien määrä on noussut valtavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Toisaalta moni nykyinen yrittäjä päättää myös jatkaa yrittämistä vaikka eläkevuodet voisikin jo aloittaa.

Yrittäminen on juurikin lisätienestien kannalta erinomainen vaihtoehto eläkkeellä. Toiminimen perutaminen on kevyt ratkaisu laskuttaa pieniä sivutuloja vaikka konsultoinnista. Suurin motiivi on kuitenkin nostaa eläkkeen määrä tai ylipäätänsä tuloja. Moni päätoiminen yrittäjä jatkaa sivutoimisesti juuri pieneksi jääneen eläkkeen takia.

Mitä kannattaa ottaa huomioon yrittäjäksi ryhtymisessä tai jatkamisessa, on verotus. Yritysmuoto vaikuttaa siihen varsin paljon. Eläkkeellä olevaa yrittäjää koskevat samat pontentiaaliset vähennykset kuin palkansaajia eli marginaaliverot ova yhtäläiset. Ero muodostuu veroluonteisissa maksuissa.

Milloin yrittäjäksi

Yrittäminen on mielekäs ja joustava tapa tehdä työtä myös eläkkeellä. Selkeä osa uusista yrittäjistä on entisiä palkansaajia, joita uudenlainen vapaampi työelämä viehättää. Toki yrittäminen on luontevampaa tietyillä toimialoilla ja palkansaajana oleminen toisilla. Helppoa aloja yrittäjiksi ryhtymiseen ovat usein erilaiset asiantuntija-ammatit.

Eläkkeelle siirtymässä olevalle yrittäjyys tai sivutoiminen yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden jatkaa työntekoa joustavalla tavalla, vaikka eläkkeelle jollain tavalla siirtyisikin. Kansantalouden kannalta eläkkeellä työskenteleminen on hyväksi kahdella tapaa. Se lisää koko väestön työpanosta lisää sekä antaa mahdollisuuden hyödyntää kokeiden ammattilaisten osaamista vielä lisää.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yrittäjyys on vielä kevyempi lasku yrittäjyyteen eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Silloin työn ei tarvitse olla ensisijainen tulonlähde vaan rinnalla voi olla eläke. Noin puolet eläkkeellä olevista yrittäjistä toimivat sivutoimisesti.

Tärkein ero sivutoimisella ja päätoimisella yrittäjällä on työhön käytettävä aika. Sivutoimisilla toiminta on selkeästi osa-aikaista ja päätoimisilla taas kokoaikaista ansiotyötä.

Yrittäjä voi jatkaa eläkkeellä

Yrittäjä voi nostaa yrittäjäeläkkeensä ja silti jatkaa työntekoa entiseen tapaan. Palkansaajalla työsuhteen tulee oikeasti päättyä, jotta voi saada eläkkeen. Samalle työnantajalle hommia voi kuitenkin jatkaa eri ehdoilla.

Yrittäjätoiminnan jatkamiselle ei ole esteitä, vaikka jäisi vanhuuseläkkeelle. Mitä enemmän varallisuutta yritystoimintaan kertyy, sitä suuremman osan yritystoiminnan tuloista voi nostaa pääomatuloina, jolloin marginaalivero on 30 prosenttia alle 50 000 euron verotettavista tuloista.

Eläkkeellä yrittäjäksi

Katsotaan miten asiat toimivat käytännössä. Yrittäminen on siis järkevä tapa luoda uutta elämään ja samalla hankkia lisätuloja. Mikäli olet uusi yrittäjä niin voit aloittaa toiminnan aivan normaalisti, kuten yritys toiminta aloitetaan. Jo kokenut yrittäjä, kuka on vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä, voi jatkaa aikaisempaa toimintaansa.

Yrittäjien eläkevakuutus päättyy, kun vanhuuseläke alkaa. Sen voi tietenkin ottaa vapaaehtoisesti ja ryhtyä kartuttamaan lisää eläkettä. Käytännössä eläkettä karttuu 1,5% YEL-työtulosta vuodessa. Tämä eläke voidaan hakea maksuun 68-vuotiaana.

Vaihtoehtona nykyisille yrittäjille on jatkaa yrityksen pyörittämistä, kun normaalisti jäätäisin vanhuuseläkkeelle eli 63 vuotta täytettyä. Silloin eläke jatkaa karttumistaa 4,5 prosenttia vuodessa YEL-tuloista.

Yrittäjä osa-aikaeläkkeellä

Osa-aikaeläke tarkoittaa sitä, että sinun täytyy puolittaa työpanoksesi sekä YEL-työtulot. Osa-aikaeläkkeellä eläkettä karttuu 1,9 % 63-vuotiaaksi, minkä jälkeen se nousee 4,5 prosenttiin YEL-tuloista vuodessa.

Yrittäjä työkyvyttömyyseläkkeellä

Yrittäjänä voi jatkaa tai toimia myös työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Tosin YEL-työtulot voivat olla silloin täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä 40 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 % aikaisemmista tuloista. Tarkemmat rajat ilmoitetaan aina yrittäjälle eläkepäätöksessä. Tosin alle 8865,84 euron YEL-vuosityötulot ovat sallittuja kaikille.

Leave A Response