Eläkkeellä työtuloja

Useilla eläkkeelle siirtyville ja jo eläkkeellä oleville käy mielessä työnteko. Mutta miten se kannattaa, mitä jää käteen työstä? Työn tekemisen etu ei tietysti ole pelkästään tulot, mutta ne ovat osa sitä. Suomessa on korkea marginaaliverotus, mutta eläkeläinen voi hyötyä eläkkeeseen – ja palkkatuloihin suunnatuista vähennyksistä. Ainakaan eläkkeellä olemista ei kannata pitää esteen työn tekemiselle ja lisätulojen hankinnalle.

Työnteolla on tietysti monia etuja itsesi ja yhteiskunnan kannalta. Sinä hyödyt lisääntyvien tulojen sekä lisääntyvien aktiviteettien muodossa asiasta. Lisäksi työstä on mahdollista saada monia muita hyödyllistä ja rahanarvoisia etuja, jotka voi menettää eläkkeelle siirtyessä. Työntekemisestä on myös etua yhteiskunnan kannalta, kun miettii julkisen talouden tilannetta.

Miten työtulot vaikuttavat eläkkeellä

Työtuloja voi saada niin paljon kuin haluaa ilman pelkoa, että ne vaikuttaisivat vanhuuseläkkeeseen. Se ei ainakaan tule laskemaan. Kansaneläkkeeseen liittyviin lisiin, kuten asumistukeen, voi työtulot vaikuttaa. Työkyvyttömyys ja työttömyyseläkkeellä olevat voivat ansaita työtuloja, mutta rajatummin ilman vaikutusta eläkkeeseen.

Eläkeellä olevan työtuloja ja eläkkeet lasketaan yhteen ja ne verotetaan ansiotuloina progressiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä suuremmat kokonaistulosi ovat, sitä suurempi tuloveroprosentti sinulla on.

Pienennä verotusta vähennyksillä

Lisätulot nostavat automaattisesti tuloveroprosenttia, mikä tarkoittaa että käteesi jää pienempi osuus kun kaikki tulosi lasketaan yhteen, prosentuaalisesti. Määrällisesti ansaitset luultavasti silti enemmän, mikäli työtä kertyy merkittävä määrä.

Veroprosenttisi on todennäköisesti sellainen, että kun työtulosi ja eläkkeesi lasketaan yhteen niin kokonaistulosta jää sinulle enemmän käteen kuin vastaavasta summasta palkkatuloja jäisi. Keskimääräisiä tulotasoja ajatellen, on veroprosenttisi todennköisesti myös matalampi kuin pelkän samansuuruisen eläketulon veroprosentti.

Tämä mielenkiintoinen yhtälö johtuu siitä, että progressiota lievennetään, kun pääset hyödyntämään eläketuloihin ja palkansaajien tuloihin suunnattuja vähennyksiä. Niihin kuuluvat esimerkiksi tulonhankkimisvähennys sekä ansio- ja työtulovähennys.

Yleiset vähennykset:

 • Perusvähennys

Eläkkeestä:

 • Kunnallisverotuksen eläketulovähennys
 • Valtionverotuksen eläketulovähennys

Palkasta:

 • Tulonhankkimismenot (ei omaishoidon tuesta)
 • Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys
 • Työtulovähennys

Mitä kannattaa huomioida verotuksesta

Eläkkeellä olevan kannattaa miettiä lisätuloista ennenkaikkea marginaaliveroprosenttia. Käytännössä se tarkoittaa sitä määrää, mikä menee ansaituista lisätuloista veroihin, kun tuloveroprosentti nousee. Voit tutkia tätä lukua palkkaa varten hankittavasta verokortista, minkä prosentti kuvaa marginaalia veroa melko tarkasti.

Voit myös hankkia uuden verokortin eläketuloa varten, jolloin eläkkeesi ennakonpidätysprosentti tulee nousemaan.

Suomen veromallissa, mikä on progressiivinen ansiotuloverotus, merkitsee marginaaliverojen nopeaa nousua. Keskimääräistä palkkaa ansaitsevilla marginaalivero on noin 45 prosenttia. Käytännössä siis jokaisesta tienaamastasi eurosta veroihin katoaa 45 senttiä. Tämä yllättää monet ja siksi asia kannattaakin laskea ennakkoon. Kannattaa myös huomioida jo aikaisemmin mainitut vähennykset, mitkä laskevat veroa jonkin verran.

Tuloihin vaikuttaa myös se, että listätulojen takia eläketulojen vähennykset pienenevät jonkin verran. Marginaaliveroprosentti on riippuvainen eläketulojen määrästä, mutta se ei silti aina nouse tulotasojen noustessa.

Vakuutusmaksut eläkkeellä

Kannattaa muistaa, että palkkatuloista peritään pakollisia vakuutusmaksuja myös kun olet eläkkeellä. Alle 68 – vuotiaan, mutta 53 vuotta täyttäneen, työtuloista otetaan eläkevakuutusmaksu, mikä on 6,5 %. Toki näistä karttuu eläkettä, joka haetaan maksuun 68 vuotta täytettyä. Eläkettä karttuu lisää 1,5 prosentin vuositasolla 68-vuotiaaksi.

Yrittäjille, ketkä ovat vanhuuseläkkeellä, on eläkevakuutus vapaaehtoinen.

Alle 68-vuotiaiden palkkatuloista vähennetään myös sairasvakuutuksen päivärahamaksu, mikä tarkoittaa 0,82 prosentin siivua. Mutta työttömyysvakuutusmaksua ei enää peritä, kun olet täyttänyt 65 vuotta.

Koska olet tulonhankkimisvähennyksen alainen, alle 620 euron työtuloistasi peritään vain mahdolliset veroluonteiset maksut. Jos tulot nouset suuremmiksi, marginaaliverot nousevat myös.

Otetaan esimerkkejä:

 • Olet alle 65 – vuotias. Sinulla on 1500 euron keskieläke ja 5000 euroa vuosipalkkaa. Käteesi jää noin 70 prosenttia, mikä tarkoittaa 30 prosentin marginaaliveroa.
 • Saman ikäisenä 2500 eruon eläkettä saavana ja 10000 euroa vuodessa tienaavana työtuloistasi menisi 40 prosenttia veroihin.
 • Yli 68 vuotta täytettyäsi käteesi jäisi hieman enemmän molemmissa esimerkeissä, koska veroluonteisia vakuutusmaksuja ei peritä enää sinulta.

Eläkkeellä olevan palkasta perittävät veroluonteiset maksut: 

 • Työeläkevakuutusmaksu 6,5 % (53 v täyttäneillä), koskee alle 68-vuotiaita
 • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,82 %, koskee alle 68-vuotiaita
 • Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 %, koskee alle 65-vuotiaita

Leave A Response