Eläkeputki

Eläkeputki tunnetaan myös nimellä työttömyysputki. Eläkeputki tarkoittaa iäkkään pitkäaikaistyöttömän oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin, jota voidaan maksaa kunnes henkilö pääsee vanhuuseläkkeelle. Lisäpäivärahaa voidaan siis maksaa aina 65 ikävuoteen saakka. Oikeus lisäpäiviin koskee ainoastaan palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia. Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta.

Lisäpäivät 1950-1954 –syntyneille

Lisäpäiväoikeus koskee 1950–1954 –syntynyttä henkilöä, joka on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän enimmäisajan täyttymistä. Henkilön on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Tällöin henkilöllä on oikeus päivärahaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 65 vuotta.  Päivärahan sijaan henkilö voi ottaa vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana. Eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Lisäpäivät 1955- syntyneille

Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneen henkilön tulee olla lisäpäiväoikeuden saadakseen 60-vuotias ennen kuin viidensadan työttömyyspäivän enimmäisaika päättyy. Tämän lisäksi henkilöllä on oltava työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Henkilölle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 665 vuotta. Päivärahan sijasta henkilö voi ottaa vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana. Eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

1 Comment

  • ”Henkilölle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 665 vuotta” ? Olisko pieni näppäilyvirhe.

Leave A Response