Eläke verotus

Eläke on veronalaista tuloa. Poikkeuksena tästä kuitenkin eläkevakuutuksesta saatu eläke, joka voi olla myös pääomatuloa. Eläke verotus on kuitenkin poikkeava verrattuna palkkatulon verotukseen, sillä eläketuloon myönnetään erilaisia vähennyksiä.

Eläke verotus ei koske pieniä eläkkeitä ja tämän takaa eläketulovähennys. Eläketulovähennyksen saa valtion sekä kunnan verotuksessa ja sen määrä riippuu kaikista verotettavista palkka- ja muista ansiotuloista. Eläketulovähennyksen määrä vähenee ja sen vaikutus veroihin pienenee sitä mukaa kuin tulot nousevat: mitä suurempi eläke, sitä pienempi eläketulovähennys. Verohallinto tekee eläketulovähennyksen. Eläketulovähennys otetaan siis huomioon automaattisesti, kun eläkkeensaajan veroprosenttia tai verotusta lasketaan.

Eläkkeensaajat maksavat eläkkeestä vain veroprosentin mukaisen veron. Eläkkeestä ei tarvitse siis maksaa päivärahamaksua, koska eläkeläinen ei saa sairauspäivärahaa. Tämän sijasta sairaanhoitomaksu peritään muutaman kymmenyksen korkeampana kuin palkansaajan kohdalla ja näin rahoitetaan sairaanhoidon kustannuksia.

Mikäli eläketulot ovat yli 45 000, täytyy eläketulosta maksaa lisävero 6%. Tämä lisävero koskee ainoastaan ansiotulona verotettavia eläkkeitä. Kun lasketaan eläketulon lisäveroa, eläketulosta vähennetään vain eläketulovähennys. Lisävero on valtion ansiotuloveroa, josta voi tehdä normaaleja ansiotulon verosta tehtäviä vähennyksiä.

Eläketuloista maksettava vero sisältää valtion tuloveroa, kunnallisveroa, sairausvakuutuksen, sairaanhoitomaksua, kirkollisveroa sekä Yle-veroa. Kuitenkaan kunnallisverotuksen eläketulo- ja perusvähennyksen vuoksi pienistä eläkkeistä ei kuitenkaan mene lainkaan veroa, lukuun ottamatta Yle-veroa. Eläketulosta ei tarvitse maksaa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Tiivistettynä eläke verotus koskee kaikkia eläkkeitä. Kuitenkin käytössä on eläkevähennykset, jotka helpottavat esimerkiksi pieniä eläkkeitä siten että verotusta niiden kohdalla on helpotettu. Eläketulovähennys kuitenkin pienenee mikäli eläke suurenee. Eläkkeensaajat maksavat eläkkeestä veroprosentin mukaista veroa.

Leave A Response