Leskeneläke

Tässä artikkelissa käydään läpi mikä on leskeneläke. Se on toinen puoli perhe-eläkettä. Toinen osa sitä on lapseneläke. Tässä artikkelissa kuitenkin keskitytään leskeneläkkeeseen. Itse leskeneläkekin jaetaan vielä alkueläkkeeseen ja jatkoeläkkeeseen. Leskeneläke Katsotaan leskeneläkettä kahteen osaan jaettuna eli alkueläkkeen ja jatkoeläkkeen perusteella: Alkueläke Alkueläke on ensimmäinen osa, mikä myönnetään puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Sitä maksetaan…

Lue kirjoitus →

Perhe-eläke

Tässä artikkelissa tutustutaan perhe-eläkkeeseen. Eläkkeen tarkoitus on turvata omaisen aikaa, jolloin puoliso tai vanhempi on kuollut. Perhe-eläke jaetaan kahteen osaan eli leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Perhe-eläke Perhe-eläkkeen tavoite on turvata lasken ja/tai lasten toimeentuloa, jos perheenhuoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat siis leskeneläke ja lapseneläke. Leskeneläke Leskeneläkkeeseen syntyy oikeus, jos puolisoilla on yhteinen lapsi tai on ollut yhteinen…

Lue kirjoitus →

Osa-aikaeläke

Jos haluat vähentää työmääräsi, yksi hyvä vaihtoehto on siirtyä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyön palkka ei kuitenkaan välttämättä riitä elämiseen ja siksi rinnalle voi hakea osa-aikaeläkkeen. Voit neuvotella osa-aikatyöhön siirtymisestä työnantajasi kanssa, mutta hänen ei kuitenkaan ole pakko järjestää sinulle sellaista. Jos taas olet yrittäjä ja mietit osa-aika eläkkeelle jäämisen mahdollisuutta, sinun tulee puolittaa työpanokseksi. Tästä pitää tehdä…

Lue kirjoitus →

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläke muodostuu työsuhteista sekä mahdollisesta yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä. Tämän lisäksi työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy yleensä tulevan ajan eläkkeen osa. Tulevalla ajalla tarkoitetaan vanhuuseläkeiän täyttämiseen jäljellä olevaa aikaa. Tulevan ajan eläkkeen tarkoituksena on kompensoida sitä eläkettä, joka henkilöltä jää ansaitsematta esim. työkyvyttömäksi tulon vuoksi. Tulevan ajan eläkeoikeus on, jos on ansainnut vähintään 16 676,01 euroa (2013) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen…

Lue kirjoitus →

Eläkkeen kertyminen

Eläkettä kertyy eri  tavoin erilaisissa elämänvaiheissa. Kun eläkkeen kertymisestä puhutaan, yleensä käytetään termejä eläkekertymä tai eläkekarttuma. Eläkkeen kertyminen eri ikävaiheissa Työssä olevien alle 53-vuotiaiden karttumisprosentti on 1,5 työvuotta kohti. 53 – 62-vuotiaille eläkettä karttuu 1,9 prosenttia 63 – 67-vuotiaille 4,5 prosenttia vuodessa. Kuntien palveluksessa oleville ennen vuotta 1950 syntyneille karttuu 2,0 prosenttia siihen asti, kun…

Lue kirjoitus →

Työttömyyseläke

Työttömyyseläkettä voi saada vain jos on ennen vuotta 1950 syntynyt pitkäaikaistyötön. Tämän eläkkeen avulla on tarkoitus taata ikääntyneen työttömän toimeentulo ennen vanhuuseläkettä. Työttämyyseläkettä ei enää myönnetä työeläkkeenä ja tämän johtuu siitä, että ennen 1950 vyotta syntyneen työttömyseläkkeen ehdot täyttävä henkilö saa vanhuuseläkkeen, ilman varhennusvähennystä, 63-vuotiaana. Kela voi myöntää työttömyyseläkkeen itkäaikaistyöttämälle, joka on syntynyt ennen vuotta 1950.…

Lue kirjoitus →

Keskimääräinen eläke

Keskimääräinen kokonaiseläke kuvaava luku riippuu siitä mitä porukkaa katselee ja ketä laskee mukaan. Lakisääteinen kokonaiseläke voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta: Pelkästä työeläkkeestä Pelkästä kansaneläkkeestä Työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä Lisäksi voidaan vielä laittaa mahdollinen takuueläke ja SOLITA (eläke joka myönnetään sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta) Jos otetaan mukaan vain Suomessa asuvat ja omaan työuraan perustuvaa eläkettä nauttivat, silloin…

Lue kirjoitus →

Ulkomaille muutto eläkkeellä

Monilla eläkkeelle siirtyvillä on unelma lähteä ulkomaille pidemmäksii aikaa tai jopa pysyvästi. Miellyttävimpinä kohteina ovat tietysti eteläiset aurinkorannat ja golf-kentät. Tämä on tietysti hyvin ansaittu pitkän työuran jälkeen. Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa muuttaa ulkoimaille eläkkeellä? Selvitimme ja kokosimme asioita, joita sinun tulisi tietää tästä aiheesta, jos olet harkitsemassa muuttoa eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Ulkomaille muuton periaatteita…

Lue kirjoitus →

Älä anna eläkkeen pienuuden yllättää

Eläkkeelle siirtyessä suurimpia yllätyksiä on usein eläkkeen pienuus. Monet uskovat, että se on noin 70 prosenttia nykyisistä tuloista, vaikka oikeasti se voikin olla vain puolet. Onkin tärkeää tarkistaa oman eläkkeen summa säännöllisesti. Työeläkeyhtiö lähettää sinulle tositteen asiasta kotiisi, mutta voi myös pyytää sitä suoraan heiltä tai eläketurvakeskuksesta. Pelkästään eläkkeen määrä ei ratkaise taloustilannetta. Työelämässä voi…

Lue kirjoitus →

Työnteko eläkkeellä

Nykyisin on hyvin mahdollista tehdä töitä vielä eläkkeelläkin. Terveyden ja kunnon puolesta se onnistuu monilta, ellei ne ole juuri syitä eläkkeelle siirtymiseen. Eläkeläisten yleinen fyysinen ja psyykkinen kunto on paljon parempi kuin 20-30 vuotta sitten. Nykyinen työ on hyvin erilaista kuin keskimäärin oli vielä tuolloin. Siinä on monta hyötyä. Jos taloudellinen tilanne huolestuttaa niin silloin…

Lue kirjoitus →

Page 3 of 4