Eläkkeen karttuminen

Eläkkeen karttuminen alkaa 18 ikävuodesta alkaen kaikesta palkkatyöstä sekä myös tietyiltä palkattomilta ajoilta. On suositeltavaa vuosittain tarkistaa työeläkeotteesta, miten eläketurva kehittyy. Mikäli työeläke jää pieneksi, tulee sitä täydentämään kansaneläke. Eläkkeen karttuminen muodostuu vuosiansioista ja iän mukaisella prosentilla. 18-52 –vuotiaana 1,5% 53-62 –vuotiaana 1,9% 63-67 –vuotiaana 4,5% Työeläkettä karttuu myös palkattoman ajan etuuksista ja työstä eläkkeen…

Lue kirjoitus →

Eläkkeelle siirtyminen

Suomalaisesta työeläkkeestä saa turvaa niin eläkeiän lähestyessä, kuin myös työkyvyttömyystilanteessa tai hakijan halutessa osa-aikatyöhön ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Ennen eläkkeelle siirtymistä eläkettä täytyy kuitenkin aina hakea erikseen. Sen maksaminen ei koskaan ala automaattisesti. Eläkettä haetaan tätä varten vahvistetulla lomakkeella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella tai paperilomakkeella. Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa…

Lue kirjoitus →

Eläke verotus

Eläke on veronalaista tuloa. Poikkeuksena tästä kuitenkin eläkevakuutuksesta saatu eläke, joka voi olla myös pääomatuloa. Eläke verotus on kuitenkin poikkeava verrattuna palkkatulon verotukseen, sillä eläketuloon myönnetään erilaisia vähennyksiä. Eläke verotus ei koske pieniä eläkkeitä ja tämän takaa eläketulovähennys. Eläketulovähennyksen saa valtion sekä kunnan verotuksessa ja sen määrä riippuu kaikista verotettavista palkka- ja muista ansiotuloista. Eläketulovähennyksen…

Lue kirjoitus →

Kansaneläkkeen maksupäivä muuttuu

Kansaneläkkeen maksupäivä muuttuu 7.10.2013. Tämän jälkeen kansaneläke, rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä maksetaan joka kuukauden seitsemäntenä päivänä. Muutoksena on se, että tähän saakka maksupäivät on porrastettu kolmelle eri päivälle sukunimen alkukirjaimen mukaan. Jos kuun 7. päivä ei ole pankkipäivä, Kela maksaa etuuden edellisenä pankkipäivänä. Tällä saattaa olla vaikutuksia eläkkeen saajien kykyyn maksaa laskuja.

Lue kirjoitus →

Työeläke

Tässä artikkelissa puhutaan työeläkkeestä. Lue mitä työeläke tarkoittaa, miten sitä haetaan ja kuinka saat eläkepäätöksen. Työeläke Työeläkkkeen tarkoitus on turvata toimeentuloa, kun ansiotyö loppuu. Työ voi loppua useista eri syistä, kuten vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia. Koska työeläke on lakisääteinen, kertyy sitä kaikille palkka – tai ansiotyössä oleville. Perusteena eläkkeelle toimii työsuhteen aikana ansaittu palkka tai muu…

Lue kirjoitus →

Eläkekertymä

Eläkekertymällä tai eläkekarttumalla tarkoitetaan samaa asiaa. Se on summa, joka kertoo paljonko työeläkettä on sinulle kertynyt vuosiansioistasi. Eläkettä kertyy karttumisprosentin mukaan, joka  on erisuuruinen eri-ikäisille. Karttumisprosentit eri ikäisille Työssä olevien alle 53-vuotiaiden karttumisprosentti on 1,5 työvuotta kohti. 53 – 62-vuotiaille eläkettä karttuu 1,9 prosenttia 63 – 67-vuotiaille 4,5 prosenttia vuodessa. Kuntien palveluksessa oleville ennen vuotta…

Lue kirjoitus →

Eläkkeen hakeminen

Eläkkeelle siirtymistä harkitessa kannattaa tutustu eri eläkkeiden hakemiseen. Tarkemmin sanottua mitä kaikkia eläkkeitä pystyy hakemaan. Silloin kannattaa omaa eläketilannetta kartoittaa työeläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen kautta. Työeläkelaitosta voit kysyä työnantajaltasi, jos et ole siitä varma. Eläkkeen hakeminen Jos et ole kerännyt työeläkkeitä niin silloin kansaneläkettä. Myös tietyn tulorajan alittavat työeläkettä saavat henkilöt voivat hakea kansaneläkettä. Rajana on…

Lue kirjoitus →

Kansaneläke

Mikä on kansaneläke? Kansaneläkettä voi saada täysimääräisenä vain silloin, kun sinulla ei ole lainkaan työeläkkeitä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 55,62 euroa kuukaudessa. Kun sinulla on työeläkettä enemmän, kansaneläke pienenee tai sitä ei saa lainkaan. Voit saada Kelasta kansaneläkettä, kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Kuulut Suomen sosiaaliturvaan jos asut Suomessa vakituisesti. Jos muutat Suomesta ulkomaille tai…

Lue kirjoitus →

Sairaseläke

Tässä artikkelissa käydään läpi termi sairaseläke. Sairaseläke ei ole virallinen termi vaan siitä puhutaan, kun oikeasti tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkettä. Tällä ei sinänsä ole merkitystä, mutta jos yrität hakea tietoa termillä niin sitä voi löytyä vaikeasti. Käydään läpi kuitenkin mitä sairaseläke eli työkyvyttömyyseläke tarkoittaa. Sairaseläke Sairaseläkkeelle päästään tai joudutaan, kun oma vaiva tai sairaus johtaa työkyvyttömyyteen. Suoraan…

Lue kirjoitus →

Lapseneläke

Tämä artikkeli käsittelee lapseneläkettä. Se on osa perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeitä ovat siis leskeneläke ja lapseneläke. Lapseneläkkeen tavoite on turvata lasten toimeentuloa, jos perheenhuoltaja kuolee. Lapseneläke Alle 18-vuotiaalle vanhemman tai perheenhuoltajan kuoltua maksettava eläke. Lapseneläkkeeseen kuuluu perusmäärä ja täydennysmäärä. Kela ja kuolleen vanhemman työeläkelaitos maksavat sinulle lapseneläkettä, kunnes täytät 18 vuotta. Voit saada eläkettä myös isä- tai äitipuolesi tai kasvatusisäsi tai -äitisi kuoltua. Jos…

Lue kirjoitus →

Page 2 of 4