Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke ja siihen liittyvät tekijät eivät ole yksinkertainen asia, joten päätimme valottaa ja selkeyttää asiaa hieman laatimalla selkeän kokonaisuuden aiheesta.

Mikä on työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke on tarkalleen eläke, jota voi hakea, jos työkyky on alentunut vähintään 3/5 osaa normaalisti ja vähintään vuoden ajaksi. On myös mahdollista hakea osatyökyvyttömyyseläkettä, mikäli työkyky on alenunut vähintään 2/5, mutta silti vähemmän kuin 3/5, mikä vaaditaan täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Voit saada työkyvyttömyyseläkettä sekä työeläkkeenä, että kansaneläkkeenä.

Mikäli työkyvyn voidaan ennakoida palautuvat, on mahdollista saada kuntoutustukea. Tämä tunnettiin aikaisemmin nimellä määräaikainen työkyvyttömyyseläke.

Jos olet tilanteessa, että työkykysi on laskenut merkittävästi syystä tai toisesta, kannattaa tämä kirjoitus lukea loppuun. Selkeytämme asioita vielä huomattavasti.

Kerromme sinulle:

 • Milloin voit saada työkyvyttömyyseläkettä
 • Onko sairauspäiväraha sinulle vaihtoehto
 • Millainen määräaikainen kuntoutustuki on
 • Kuinka paljon työkyvyttömyyseläke on euroissa
 • Miten työssä käyminen onnistuu työkyvyttömyyseläkkeellä
 • Voitko toimia yrittäjänä, jos haet eläkettä
 • Miten työnantajan tulee toimia
 • Miten eläkettä haetaan
 • Miten maksu tapahtuu
 • Millaisissa tilanteissa pitää ilmoittaa muutoksista eläkkeeseen

Milloin voit saada työkyvyttömyyseläkettä

Mikäli satut sairastumaan tai koet jotain muuta mikä johtaa työkyvyttömyyteen, haet normaalisti ensin sairauspäivärahaa. Jos tilanne pitkittyy, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Tilanteen pitkittyminen tarkoittaa yleensä noin vuoden aikaväliä sairastumisesta tai muusta kykyyn vaikuttaneesta tilanteesta. Eläkkeen saamiseksi pitää tiettyjen ehtojen kuitenkin täyttyä. Jos olet hakemassa eläkettä, lue tämä kohta tarkasti. Tässä ovat ehdot:

 • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan, mikä on yksinelävälle 1 302,30 ja parisuhteessa olevalle 1 159,88
 • Olet 16 – 64 vuotias
 • Olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun asumisajan, ts. kolme vuotta 16 vuotta täytettyäsi. Asumisaikavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä, jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta, tai olet saanut 16 vuotta täyttäessäsi alle 16-vuotiaan vammaistukea.
 • Jokin sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon.

Jos olet sokea tai liikuntakyvytön hakija niin sinulla on oikeus kansaeläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka pystyisit työntekoon. Jos sinulla on ikää yli 60 vuotta, olet oikeutettu hieman lievempään arviointii kuin nuoremilla henkilöillä. Silloin paino on myös ammatillisella luonteella, mikä vaikuttaa työkyvyttömyyteen.

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha tarkoittaa Kelan maksamaa tukea, jota maksetaan kun työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti omavastuuajan, mikä on sairastumispäivä ja yhdeksän (9) seuraavaa arkipäivää. Mikäli nämä ehdot täyttyvät, olet oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa. Jos olet työsuhteessa, saat yleensä omavastuuajalta korvauksen työnantajaltasi. Työttömänä ollessa olet työttömyyskassa tai Kela maksavat omaavastuuajalta työttömyyskorvauksen, mikäli olet oikeutettu siihen.

Sairauspäivärahan saatava määrä riippuu sinun edellisen vuoden palkkatuloistasi. Mikäli tuloja ei ole ollut tai ne ovat olleet vähäisiä niin sinulle maksetaan vähimmäispäivärahaa muilta päiviltä kuin sunnuntailta ja arkipyhiltä. Vähimmäissairauspäivärahan bruttomäärä on keskimäärin 660 euroa kuukaudessa. Sairauspäivärahaa on mahdollistaa saada enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraava kuukauden aikana sitä tulisi maksetuksi 300 päivältä.

Osasairauspäiväraha

Vaihtoehtona on myös osasairauspäiväraha. Se antaa sinulle mahdollisuuden palata töihin osa-aikaisesti. Silloin saat palkan lisäksi Kelan osasairauspäivärahaa. Ehtona tälle on, että sairaus on jatkunut vähintään 60 päivärahapäivää. Osasairauspäivärahan tarkoitus on toimia sopeuttavan toimenpiteenä ja se on vapaaehtoinen.

Edellytykset tukiin

Jotta Kela maksaisi tukia, täytyy sinulla olla aina lääketieteellinen arvio. Kela edellyttää sitä. Pelkkä lääkärin kirjoittama sairausloma ei takaa, että kela maksaisi työkyvyttömälle sairauspäivärahaa. Syynä tähän on, että osa sairauksista on tautiluokitukseltaan sellaisia, että Kela ei myönnä niiden perusteella sairauslomaa, vaikka lääkärisi toteaisi sinut työkyvyttömäksi.

Sairauspäivärahan kesto

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä, mutta sen maksaminen loppuu jo sen kalenterikuukauden lopussa, mitä seuraavana kuukautena se 300 päivää tulisi täyteen. Tämän jälkeen on mahdollisuus siirtyä Kelan työkyvyttömyyseläkkeen piiriin. Sen maksaminen alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta. 63 vuotta täyttänyt voi saada kuitenkin saada Kelasta työkyvyttömyyseläkkeen työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta, jos hänelle on myönnetty aikaisemmin tai samasta ajankohdasta työeläkelakien mukainen vanhuuseläke.

Jos lääketieteellinen arvio ei anna mahdollisuutta tai oikeutta sairauspäivärahaan tai sitä jää maksettavaksi, joudut odottamaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamista päivärahakauden ajan, mikä on enintään 300 arkipäivää. Mikäli sinulle myönnetään työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke, kansaneläke voi alkaa samasta ajankohdasta. 150 sairauspäivärahapäivän jälkeen saat Kelalta tiedotteen kuntoutusmahdollisuuksista ja eläkkeen hakemisesta.

Määräaikainen kuntoutustuki

Mikäli työkykysi on mahdollista palautua hoitojen tai kuntoutuksen avulla, on sinun mahdollista saada määräaikaista kuntoutustukea. Tuen saamisen ehtona on, että työkyvyttömyytesi on kestänyt vähintään vuoden ajan. Hakemukseen tarvitset selkeän suunnitelmat hoito- tai kuntoutustoimenpiteistä ja menetelmistä, jotka edistävät työhönpaluutasi. Jos päätät tehdä hakemus, voit liittää suunnitelmat eläkehakemuksen liittenä olevaan lääkärinlausuntoon tai erillisenä selvityksenä.

Kuntoutustukea myönnetään sen kestoiseksi ajaksi, kuin voidaan arvioida kuluvan työkykysi palautumiseksi. Jos huolehdit, että sinun pitäisi päästä kuntoutukseen heti ja suunnitelmat ovat vielä kesken, voit unohtaa huolesi. Kuntoutustukea voidaan antaa myös hoito- tai kuntoutussuunnitelman laatimisen ajaksi. Kuntoutustuki on määrältään saman suuruinen kuin täysi työkyvyttömyyseläke. Jos saat kuntoutustukea ja työeläkeyhtiösi myöntää sinulle työeläkekuntoutuksen, saat siltä ajalta 33 pronsetin korotuksen maksettuun kuntoutustukeen.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttyömyyseläkkeen määrä riippuu työeläkkeestäsi. Kansaneläkkeen täysi määrä on 630,02 euroa kuukaudessa. Jos olet parisuhteessa, määrä on 558,83 euroa.

Täyttä kansaneläkettä voit saada vain silloin, kun sinulla ei ole lainkaan työeläkettä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 55,62 euroa kuukaudessa. Kun sinulla on työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai et saa sitä lainkaan.

Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeellä on mahdollista tehdä töitä. Työnmäärä ja työtulot vaikuttavat kuitenkin eläkkeen maksamiseen ja saajan muihin tukiin sekä lisäksi verotukseen. Työkyvyttömyyseläkkeen maksamista jatketaan sinulle, jos ansiotulosi ovat enintään bruttona 733,80 euroa kuukaudessa.

Mikäli tulosi ylittävät tuon summan, voit jättää kansaneläkkeen ”lepäämään” vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Silloin on mahdollista saada Kelasta kuitenkin ylimmän vammaistuen suuruista tukea, mikä on 417,68 euroa kuukaudessa. Tuota tukea voit saada vain, jos sait eläkettä saavan hoitotukea ennen kuin jätit eläkkeen levolle. Työn teon täytyy kestää yli 2 kuukautta, jotta tämä ehto täyttyisi, sillä sitä lyhyempiä jaksoja voidaan pitää kokeiluina.

Työkyvyttömyyseläkkeellä yrittäjänä

Voit myös toimia yrittäjänä työkyvyttömyyseläkkeellä. Silloin YEL-työtulosi saavat olla 40 % aikaisemmista tuloista. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ne voivat olla 60 prosenttia aikaisemmista tuloista. Rajoista ilmoitetaan aina sinulle, kun saat eläkepäätöksen. Toki alle 8865,84 euron YEL-vuosityötulot ovat sallittu kaikille työkyvyttömyyseläkeläisille.

Muista, että YEL-vakuutus on pakollinen, jos YEL-työtulo ylittää 7 303,99 euroa vuodessa.

Ilmoita työhönmenosta

Työhön menosta tai yrittäjänä jatkamisesta tai ryhtymisestä täytyy aina ilmoittaa. Ota yhteyttä Kelaan ja omaan työeläkelaitokseesi. Ilmoitusta varten on olemassa lomakkeita, mutta sen voi tehdä myös vapaamuotoisesti, aina kuitenkin kirjallisesti. Lisäksi mukaan on hyvä liittää kopio työsopimuksesta tai palkkakuitista.

Työkyvyttömyyseläke ja työnantaja

Kokosimme myös työnantajalle tärkeää tietoa työntekijän työkyvyttömyyseläkkeestä. Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada alle 63-vuotias työntekijä, kenen työkyky on alentunut sairauden tai muun syyn takia vähintään vuoden ajaksi. Kun työntekijä lähettää eläkehakemuksen työeläkeyhtiöön, lähettää yhtiö puolestaan työnantajalle ansiotietopyynnnön palkkatietojen ilmoittamista varten. Työnantaja voi edesauttaa hakemuksen käsittelyä kuvaamalla eläkkeenhakijan työtehtäviä ja työjärjestelyitä.

Käytännössä työkyvyttömyyseläkettä haetaan kun työntekijä on saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä. Silloin Kela ilmoittaa hänelle, milloin päivärahaoikeus loppuu. Samalla tulee tietoa erilaista kuntoutusvaihtoehdoista sekä eläkkeen hakemisesta. Työntekijä voi silloin tehdä ja hänen tulisi tehdä eläkehakemus, kun hän on saanut lääkärinlausunnon sitä varten.

Toinen vaihtoehto on osatyökyvyttömyyseläke. Siitä tulee ennakkopäätös. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä voi hakea päätöstä vielä kokoaikatyössä ollessaankin. Päätöksen tulemisen jälkeen, sinulla ja työntekijällä on 10 kuukautta aikaa sopia työjärjestelyistä, osa-aikaisesta työstä. Eläke voi alkaa vasta, kun ansiot laskevat 60 prosenttiin entisestä keskimääräisestä ansiosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada myös, vaikka työ päättyisi kokonaan.

Eläkettä on haettava

Muista, että eläkettä on aina haettava. 150 sairauspäivärahapäivän jälkeen saat yleensä ilmoituksen kuntoutusvaihtoehdoista tai työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta. Eläkehakemus kannattaa tehdä pikaisesti, jotta työeläkeyhtiö ehtii käsittelemään hakemuksen ennen kuin päivärahasi lakkaa. Toki työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää takautuvasti, mutta enintään kuudelta kuukaudelta.

Tarpeelliset lomakkeet voit pyytää suoraan työeläkeyhtiöltäsi tai tulostaa heidän verkkosivuiltaan. Hakemkuseen kannattaa liittää uusin mahdollinen lääkärin lausunto tilanteestasi. Yrittäjien kannattaa liittää mukaan selvitys omasta toiminnastaan. Palkansaajien kohdalla selvitys pyydetään viimeisimmältä työnantajalta.

Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Eläkkeet ovat verotettavaa tuloa, joten ota eläkepäätöksen saatuasi yhteyttä verotoimistoon oikean ennakonpidätysprosentin määrittelemiseksi. Työeläkkeet tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jossa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen 80 prosenttia.

Ilmoita muutoksista

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, sinun on ilmoitettava Kelaan, jos nämä alla olevat asiat muuttuvat:

 • ryhdyt ansiotyöhön, josta ansaitset enemmän kuin 733,80 euroa kuukaudessa
 • terveydentilasi tai työkykysi paranee
 • saat ammattikoulutuksen
 • keskeytät kuntoutuksen
 • alat saada jotakin muuta korvausta tai eläkettä Suomesta tai ulkomailta tai niiden määrä muuttuu
 • perhesuhteesi muuttuvat
 • muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla yli kuukauden.

Leave A Response