Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke

Työkyvyn alentuessa sairauden, vian tai vamman vuoksi aletaan puhua työkyvyn menettämisestä. Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke on käytössä silloin kun työkyvyn menetys on vähintään 2/5 eli 40%. Aluksi työkyvyttömyystukea voi saada Kelalta päivärahana 150 päivän ajan ja tämän jälkeen tulee hakea työkyvyttömyystukea. Ennen kuin henkilö voidaan todeta työkyvyttömäksi, on kuntoutusmahdollisuudet selvitettävä. Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan myös käsitteillä sairauseläke ja sairaseläke. Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Henkilö katsotaan työkyvyttömäksi mikäli työkyky on alentunut, mutta selviydytään kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä. Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke on siis mahdollinen työn ohella. Osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeelle voi siirtyä suoraan työstä ja työn ohessa on mahdollista hakea ennakkopäätöstä oikeudesta osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Mikäli päätös on myönteinen, on hakijalla tämän jälkeen yhdeksän kuukautta aikaa harkita eläkkeelle siirtymistä.

Jotta osa-aikainen työkyvyttömyyseläke tulee harkintaan, on sen ehtona että työkyky on alentunut sairauden vuoksi vähintään 40% eli 2/5. Työstä saatujen ansioiden tulee tällöin alentua samassa suhteessa. Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Mikäli osa-aikatyökyvyttömyyseläke myönnetään määräajaksi kutsutaan sitä osakuntoutustueksi.

Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään jos työkyky on heikentynyt vähintään vuoden ajaksi 75%:lla eli 3/5 (työ- tai virkasuhde on päättynyt) tai henkilö on tullut täysin kyvyttömäksi omaan työhönsä (työ- ja virkasuhde jatkuu). Kun tehdään päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä otetaan huomioon ikä, työkokemus, koulutus, asuinpaikka ja mahdollisuus tehdä sellaista työtä jota sairaudesta huolimatta pystyisi tekemään.

Jos on mahdollisuus että työkyky voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen kautta, voidaan hakea niiden ajaksi määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Edellytyksenä on että lääkärinlausunnosta käy ilmi hoidon ja/tai kuntoutuksen suunnitelma.

On siis olemassa vaihtoehtoja kun osa-aikainen työkyvyttömyyseläke tulee ajankohtaiseksi. Sitä arvioidessa otetaan huomioon ikä, työkokemus, koulutus, asuinpaikka ja mahdollisuus uudelleen kouluttautumiseen tai toisenlaisen työn tekemiseen ja se voidaan myöntää 18-62 –vuotiaille. Mikäli osa-aikainen työkyvyttömyyseläke myönnetään, on hakijalla 9 kuukautta aikaa päättää haluaako ottaa sen vastaan. Kuntoutumismahdollisuudet on aina selvitettävä ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä.

1 Comment

 • Annele Holm-Louhelainen

  16.12.2015

  Hei

  voisitteko toimittaa lomakkeen, jolla anotaan osa-aikaista sairaseläkettä, kiitos!

  parhain terveisin,

  Annele Holm-Louhelainen

Leave A Response