Eläkkeelle jääminen

Eläkkeelle jääminen on yksi tärkeä muutosvaihe elämässä. Se on monelle iso päätös ja siihen vaikuttavat useat seikat. Suomalaisesta työeläkkeestä on turvaksi eläkeiän lähestyessä, mutta myös työkyvyttömyyden kohdatessa tai henkilön halutessa siirtyä osa-aikaeläkkeelle ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Eläkkeen maksaminen ei ala koskaan automaattisesti, vaan sitä on aina haettava erikseen. Kansaneläkelaitos, Kela, ei maksa läheskään kaikkia eläkkeitä. Esimerkkinä…

Lue kirjoitus →

Eläkkeelle lähtö

Onneksi olkoon. Mikäli luet tätä artikkelia, eläkkeelle lähtö on sinulle jollakin tavalla ajankohtainen asia. Tove Janssonin sanoin, ”Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, hän saa kaikessa rauhassa tehdä juuri mitä haluaa.” Jotta eläkepäivistäsi tulisivat mahdollisimman auvoisat, on syytä ottaa huomioon muutama seikka. Eläke ei koskaan ala automaattisesti maksamaan itseään. Eläkkeelle mielivän on aina haettava itse eläkettä.…

Lue kirjoitus →

Eläkeputki

Eläkeputki tunnetaan myös nimellä työttömyysputki. Eläkeputki tarkoittaa iäkkään pitkäaikaistyöttömän oikeutta työttömyysturvan lisäpäiviin, jota voidaan maksaa kunnes henkilö pääsee vanhuuseläkkeelle. Lisäpäivärahaa voidaan siis maksaa aina 65 ikävuoteen saakka. Oikeus lisäpäiviin koskee ainoastaan palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia. Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta. Lisäpäivät 1950-1954 –syntyneille Lisäpäiväoikeus koskee 1950–1954 –syntynyttä henkilöä, joka on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän enimmäisajan…

Lue kirjoitus →

Kuntien eläkevakuutus

Kuntien eläkevakuutuksista huolehtii Keva, samainen toimija huolehtii myös kirkon, Kelan ja valtion tehtävissä toimivien eläkkeenmaksun. Eläkkeitä on aina haettava ja niiden haku kannattaa sijoittaa noin kahta kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkettä maksetaan ensimmäisen kerran eläkkeelle jäätävän kuun seuraavan kuun alussa. Kuntien eläkevakuutus aivan kuin kaikki muutkin haetaan joko netistä tai paperisella lomakkeella. Kunta-alalla eläkkeen hakemisessa…

Lue kirjoitus →

Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke

Työkyvyn alentuessa sairauden, vian tai vamman vuoksi aletaan puhua työkyvyn menettämisestä. Osa-aikainen työkyvyttömyyseläke on käytössä silloin kun työkyvyn menetys on vähintään 2/5 eli 40%. Aluksi työkyvyttömyystukea voi saada Kelalta päivärahana 150 päivän ajan ja tämän jälkeen tulee hakea työkyvyttömyystukea. Ennen kuin henkilö voidaan todeta työkyvyttömäksi, on kuntoutusmahdollisuudet selvitettävä. Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan myös käsitteillä sairauseläke ja sairaseläke.…

Lue kirjoitus →

Sairaseläke suuruus

Sairaseläkettä kutsutaan toiselta nimeltä työkyvyttömyyseläkkeeksi. Sairastapauksissa kun se johtaa työkyvyttömyyteen, haetaan ensin yleensä sairauspäivärahaa ja sen pitkittyessä haetaan työkyvyttömyyseläkettä eli sairaseläkettä. Sairaseläke suuruus ja siihen vaikuttavat asiat muodostuvat työsuhteista, mahdollisesta yrittäjätoiminnasta karttuneesta eläkkeestä ja sosiaalietuuksien perusteena olevista ansioista. Lisäksi sairas- eli työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy yleensä tulevan ajan eläkkeen osa. Puhuttaessa tulevan ajan eläkkeestä tarkoitetaan sitä, että…

Lue kirjoitus →

Varhennettu työeläke

Termi varhennettu työeläke tarkoittaa aikaisemmin työelämästä pois siirtymistä vanhuuseläkkeelle. Kuitenkin varhennettua työeläkettä voivat käyttää ainoastaan ennen vuotta 1952 syntyneet henkilöt ja varhennetulle eläkkeelle voi jäädä täytettyään 62 vuotta. Vuoden 1952 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi jäädä varhennetulle eläkkeelle. Kuitenkin varhennettu työeläke on voimassa myös silloin ennen vuotta 1960 syntyneillä, kun henkilökohtainen vanhuuseläkeikä on 63-65…

Lue kirjoitus →

Varhennettu eläke

Varhennettu eläke termiä käytetään kun kyseessä on ennen 1952 vuotta syntynyt henkilö. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä täytettyään 62 vuotta. Vuoden 1952 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Tämän jälkeen syntyneet voivat jäädä eläkkeelle aikaisintaan täytettyään 63 vuotta. Varhennettu vanhuuseläke on pysyvästi pienempi kuin esimerkiksi 65 vuoden iässä alkanut vanhuuseläke. Vanhuuseläke vähenee 0,4%:lla…

Lue kirjoitus →

Työeläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä täytyy aina hakea. Kuten kaikkien muidenkin eläkkeiden myös työeläkkeen hakeminen suoritetaan muutamaa kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Työeläke on yleisin eläke, toiseksi niistä nousee kansaneläke, jota maksetaan mikäli työeläkkeesi ei ole riittävä. Työeläkkeen hakeminen voidaan hoitaa sähköisesti tai perinteisesti paperisella eläkehakemuslomakkeella. Mikäli eläkkeenhakija työskentelee kunnalle, valtiolle, Kelalle tai kirkolle, haetaan työeläkettä Kevasta. Eläkehakemuksen voi…

Lue kirjoitus →

Keskimääräinen eläke

Keskimääräinen eläke vaihtelee riippuen siitä mistä näkökulmasta ja minkälaista joukkoa tarkastellaan. Tästä syystä keskimääräisen eläkkeen kuvaamiseen ei riitäkään yksi luku, vaan tarvitaan useita keskimäärälukuja. Työeläke ja kansaneläke tai jompikumpi näistä muodostavat lakisääteisen kokonaiseläkkeen, mukana on myös mahdollinen takuueläke. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke). Keskimääräinen eläke vuonna 2012 laskettuna…

Lue kirjoitus →

Page 1 of 4